Förslag: Riv parken och bygg p-platser

De röda ringarna visar var p-platserna kan ligga.
De röda ringarna visar var p-platserna kan ligga.
Det råder brist på parkeringsplatser för Bros pendlare. Nu föreslår tjänstemännen att den omdiskuterade Järnvägsparken rivs - för att ge plats åt 120 p-platser.

Sammanlagt rör det sig om 440 parkeringsplatser vid Stationsvägen och intill Härnevi skolväg i centrala Bro.

Tanken är bland annat att de nya p-platserna ska minska trycket på pendlarparkeringen i Kungsängen.

Parken intill Bro järnvägstation, den så kallade Järnvägsparken, utpekas som ett av områdena. Om förslaget går igenom skulle parken rivas och ersättas med en ny park i det planerade bostadsområdet Trädgårdsstaden.

– Parken kostade mycket pengar att anlägga och skötseln kostar också pengar. Tyvärr är det inte så många som nyttjar parken, den ligger mellan en väg och tågspår i en miljö som inte är så lugn, säger Camilla Janson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Den gamla stationen i Bro räddas, enligt förslaget.

Ytterligare en infartsparkering, med 230 p-platser, föreslås vid Härnevi skolväg, söder om Råbyrondellen.