Förslag: Så ska p-situationen i Solna förbättras

Parkering Solna
Från och med nästa år föreslås juli månad undantas från städdagar.
Slopade städdagar – åtminstone sommartid. Det förslaget kommer nu för att förbättra parkeringssituationen för Solnaborna.

Parkeringssituationen i Solna är minst sagt omdiskuterad bland bilister – något som Mitt i tidigare har rapporterat om. Bland annat menar många att städdagarna krånglar till det.

– Det gäller att vara väldigt noggrann med städdagar, vissa gator har städtid på kvällar och andra på morgonen och parkeringsvakterna är snabba på att bötfälla, sa Ninni Ohlsson som bor i Haga och jobbar i Huvudsta, till Mitt i vintras.

Nu ser det ut som att Solnabornas parkeringssituation kan komma att förbättras något – i alla fall sommartid. Från och med nästa år föreslås nämligen juli månad undantas från städdagar, vilket gör det möjligt att under hela juli stå på sin boendeparkering. Förslaget kommer från tekniska förvaltningen och den blågröna majoriteten i tekniska nämnden har ställt sig bakom förslaget.

– Juli är semestermånad och många reser bort, vilket har gjort att det här har efterfrågats starkt, säger tekniska nämndens ordförande Magnus Persson (C).

– Förändringen är ett viktigt steg i att förbättra och underlätta för Solnas bilister, säger Veronika de Jonge (M), förste vice ordförande i nämnden.

Städdagarna behövs

2017 infördes skötsel och sopning av gatorna varannan vecka i stället för en gång i månaden, något som upprörde många Solnabor.

– Det gjorde vi för att  kunna sköta gatorna bättre. Så resten av året behöver vi även fortsättningsvis ha servicedagar varannan vecka. Men just i juli har önskemålet från många varit att inte ha några servicedagar och det är bakgrunden till förslaget, säger Magnus Persson.

Förslaget behandlas på nämndens sammanträde den 17 april.

Långtidsparkering i sommar

Förslaget är den första konkreta åtgärd som kommer ut från det pågående arbetet med en parkeringsgenomlysning i Solna. En annan del av förslaget är att göra det möjligt att sommartid förhyra en p-plats för långtidsparkering i garage eller på kvartersmark. Det väntas bli verklighet den här sommaren, men det är ännu inte spikat varken på vilka platser det blir eller hur många p-platser det handlar om.