ANNONS

Förslag: Låt 179:an skippa sina ”konstiga krokar” runt Järva

Buss 179 från Rinkeby till Sollentuna.
179:an mellan Sollentuna och Vällingby bör gå rakare, snabbare och tätare, menar Stockholms Handelskammare.
Buss 179 bör bli en stomlinje som går rakare mellan Sollentuna och Vällingby, utan ”konstiga krokar” runt Järvafältet och Tensta och Rinkeby.
Det är en av slutsatserna i en rapport för bättre kollektivtrafik som Stockholms Handelskammare presenterar på torsdag.
ANNONS

– Just nu utvecklas kollektivtrafiksystemet ordentligt och det är naturligtvis fantastiskt med helt ny infrastruktur, men vi är övertygade om att det finns kostnadseffektiva mindre åtgärder som kan få positiva effekter på busstrafiken, säger Daniella Waldfogel, näringspolitisk chef på Stockholms Handelskammare.

Den 17 oktober presenteras ett ”Chamber Policy Paper” som Jonas Eliasson, professor i transportsystem, har tagit fram inom ramen för Stockholms Handelskammares arbete för att utveckla huvudstadsregionen.

Ytterstadslinjer bör gå snabbare

En slutsats är att de många större infrastrukturprojekt som pågår i dag kan och bör kompletteras med smarta bussinvesteringar.

Framför allt handlar det om ytterstadslinjer som skulle behöva optimeras för att gå snabbare, menar Jonas Eliasson.

Stomlinjestråk kan bilda ett nät

I rapporten pekas några busslinjer ut som med små medel kan omvandlas till BRT-liknande linjer, så kallade stomlinjer.

En av dessa är alltså 179:an, som går mellan Sollentuna och Vällingby, via Kista, Rinkeby och Tensta.

Idén är att flera sådana stomlinjestråk ska bindas ihop till ett ”finmaskigt nät” och köras med hög turtäthet. På så sätt får man nära till första hållplats, och få eller inga byten.

”Enkla åtgärder ger stora förbättringar”

– Det som krävs är enkla åtgärder som att ge linjerna signalprioritet, egna körfält där det behövs, påstigning på ”stationer” genom samtliga dörrar i stället för vanliga hållplatser, raka linjedragningar och tydlig information om var, när och vart bussen går. Allt detta är billiga åtgärder som kan skapa stora förbättringar, säger Daniella Waldfogel.

När det gäller 179:an förespråkar rapporten en rakare och effektivare sträckning mellan Sollentuna och Vällingby, utan dagens ”konstiga krokar” runt Järvafältet och parkområdet mellan Tensta och Rinkeby som skapar långa restider.

ANNONS