Förslag till nya järnvägsspår

HUVUDSTA I går måndag presenterade Solna stad planförslaget för de två nya järnvägsspår som ska byggas mellan Tomteboda och Huvudsta.

De nya spåren ska löpa parallellt med de befintliga på två nya järnvägsbroar. Det innebär att Hedvigsdalsvägen måste flyttas och att den befintliga återvinnings­anläggningen som i dag är placerad mitt i järnvägsom­rådet ska avvecklas, senast vid årsskiftet 2013/2014.

En ny gång- och cykelväg kommer att löpa från den befintliga cykelvägen längs med Solnavägen, under järnvägsbroarna för att ansluta till Ingentingsområdet via en bro över befintligt godsspår, enligt planen.