75 förslag för ökat valdeltagande i Huddinge

Ingalill Söderberg
Ingalill Söderberg (DP)
Ingalill Söderberg
Ingalill Söderberg (DP)
Valinformatörer och en samordnare för valinsatser är några av förslagen som ska öka valdeltagandet i Huddinge kommun. 75 förslag ska nu kokas ner till en handlingsplan.

Mitt i Huddinge har tidigare skrivit om att Sara Heelge Vikmång (S) ville lyfta frågan om det stora glappet gällande valdeltagandet i kommunens olika delar.

I en interpellation till demokratiberedningen tar hon upp detta och efterfrågar en handlingsplan för att öka valdeltagandet.

Handlingsplan redan på gång

Men det är redan på gång, enligt Ingalill Söderberg (DP), ordförande i demokratiberedningen.

– I oktober hade vi en workshop som resulterade i 75 förslag som nu ska kokas ner till en handlingsplan, säger hon.

Många av förslagen handlar om så kallade valinformatörer. Personer som har som uppgift att informera om hur det går till och vart man går för att rösta i de områdena med lågt valdeltagande.

– Flera av förslagen handlar om hur man når bland annat nyanlända, säger Ingalill Söderberg.

När kommer handlingsplanen att vara klar?

– Den andra februari ska vi anta den, säger Ingalill Söderberg.

Personal med samordningsansvar

En annan fråga som tas upp i Sara Heelge Vikmångs interpellation är frågan om att söka bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor som kan användas till att just arbeta för högre valdeltagande. 

Det kommer Huddinge kommun att ansöka om.

– Ansökan går iväg imorgon, den 30 november. Men det har tjänstemännen arbetat med i några veckor, säger Ingalill Söderberg.

Pengarna ska användas till att arrangera valdebatter på gymnasieskolor och i områden med lågt valdeltagande.

Ingalill Söderberg vill gärna se att pengarna även ska kunna gå till att anställa personal med en samordnarfunktion för de här insatserna.

– Ja, det är tanken. Då ska vi även kunna dokumentera det vi gör. Om vi till exempel har en valdebatt på en skola kommer vi kunna spela in den och sprida den till resten av kommuninvånarna via sociala medier och vår hemsida, säger Söderberg.