Min lokala hjälte

Nytt förslag: Västertorpsskolan byggs ut

Västertorpsskolan måste byggas ut för att klara nya elevkullar.
Västertorpsskolan måste byggas ut för att klara nya elevkullar.
Västertorpsskolan behöver byggas ut för att kunna ta emot totalt 840 elever.
Nu föreslår utbildningsförvaltningen att en ny byggnad uppförs på skolgården.
Nytt kök och ny matsal ingår också i planerna.

Västertorpsskolan, som är en F-6-skola, har i dag en kapacitet för omkring 500 elever. Men det räcker inte. För att klara elevtillströmningen behövs plats för sammanlagt 840 elever i framtiden.

Det handlar om sex ytterligare klasser jämfört med i dag. Skolan föreslås alltså utökas från tre dagens paralleller till fyra paralleller.

På nästa utbildningsnämnd ska man därför ta beslut om en utbyggnad Västertorpsskolan för omkring 103 miljoner kronor.

En ny byggnad planeras på skolgårdens nordöstra hörn. De nya lokalerna ska sedan länkas samman med den befintliga skolan via en låg byggnad. Nytt kök och ny matsal måste också bli verklighet för att klara av antalet elever. Tanken är att den nya skolbyggnaden görs klar först, och att den sedan får ta emot elever under ombyggnationen av de övriga lokalerna.