Förslag vill slopa gräns för flygbuller

Socialdepartementet vill ta bort gränsen för hur många starter och landningar som kan tillåtas med bullriga plan på Bromma flygplats. Regeringen väntas anta nya regler i november.

Om Stockholms stad skulle behöva hålla sig till en bullernivå som inte skadar invånarna skulle bostadsbyggandet i stora delar av staden bli omöjligt. Det konstateras i ett remissvar som staden planerar att skicka in till regeringen inför den kommande förordningen om riktvärden för trafikbuller.

– Om man hade behövt ta hänsyn till det hade i princip allt byggande i Stockholm avstannat, säger stadsledningskontorets handläggare Anton Västberg.

Lokaltidningen Mitt i har tidigare berättat om de utredningar om bullergränser vid bostadsbyggande som socialdepartementet låtit göra.

De redogör för de regler som bör gälla i Sverige, bland annat hur många gånger per dygn flygtrafiken får låta mer än 70 decibel. Karolinska institutet fastslog i våras att högst fem så höga ljud per dag bör tillåtas. Annars riskerar de som utsätts få hälsoproblem som hjärt- och kärlsjukdomar och inlärningssvårigheter för barn.

Socialdepartementet föreslår ändå att 16 överskridanden per dag får göras. Utom i Stockholm, där Bromma flygplats undantas från alla begränsningar. Miljödomstolen, som i dag har reglerat Bromma flygplats till 20 000 starter och landningar med stora plan per år, måste också anpassa framtida tillstånd till förändringarna.

Om regeringen antar förordningen har ännu ett hinder för ökad trafik på Bromma flygplats undanröjts. Hur en eventuell ny regering kommer att besluta om förlaget till förordning är oklart.