Förslaget: T-bana till Fagersjö och Sköndal

Stockholms Handelskammares plan bygger på den redan planerade utökningen av tunnelbanan.
Stockholms Handelskammares plan bygger på den redan planerade utökningen av tunnelbanan.
Förslaget innebär totalt nio nya stationer i söderort.
Förslaget innebär totalt nio nya stationer i söderort.
En ny tunnelbanelinje med stationer i Fagersjö och Sköndal, det är Stockholms Handelskammares förslag på hur områdena kan göras mer attraktiva. Totalt ser de behov av 22 nya tunnelbanestationer i hela Stockholm.

Stockholms Handelskammare vill ha ytterligare 22 nya tunnelbanestationer i Stockholm, det skriver de i sin nyligen publicerade rapport Tunnelbana 3.0.

– Vi har inte så bra tvärförbindelse i Stockholm och det är väldigt hårt belastat i den centrala delen. Vi har tagit fram det här som en framtidsvision eftersom vi tycket att det är nästa steg i planeringsarbetet, säger Daniella Waldfogel, näringspolitisk expert vid Stockholms Handelskammare.

Nya stationer i söderort

Bland annat föreslås en tvärlinje i söderort mellan de tre gröna linjerna– vilket skulle kräva sex nya stationer. Linjen skulle passera mellan Älvsjö, Örby, Högdalen, Fagersjö, Hökarängen, Sköndal, Älta, Bollmora/Tyresö centrum och Tyresö strand.

– Både Fagersjö och Sköndal ser vi som en viktig tvärförbindelse för att knyta ihop det tre gröna linjerna, så resenärer kan ta sig på tvären, säger Daniella Waldfogel.

Positiva effekter av stationer längs sträckan är enligt Waldfogel att det skulle göra områdena mer attraktiva för bebyggelse och företagsetablering. I sin rapport förespår de att cirka 200 000 nya bostäder kan byggas längs med linjerna i hela Stockholm.

–  Fagersjö är byggt som och ser ut som en tunnelbaneförort men har ingen tunnelbana idag. Om man vill locka människor dit så är det väldigt mycket värt att ligga nära en tunnelbanestation, säger Daniella Waldfogel.

”Olyckligt om man håller emot utvecklingen”

Även om vissa kommuner och stadsdelar inte vill ha tunnelbanelinjer så ser Daniella Waldfogel det som en nödvändighet.

– Vi tror att om en ort vill vara attraktiv och långsiktigt hållbar för företagaretablering så är det olyckligt att man håller emot en sådan här utveckling. Det är inte rätt väg att gå.

Rapporten välkomnas av trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamson (M). Han understryker dock vikten av att föra dialog med medborgarna.

– Såna här saker går inte att lösa genom att titta ned från ovan och beordra folk att bygga på ett visst sätt. Det gäller att ha lyhördhet kring de olika tankar som finns lokalt och titta både stort och långsiktigt. Vi ska ha en växande tunnelbana och region, men det är inte hela svaret, en växande region behöver många saker.

”Skynda långsamt”

Enligt rapporten är det bråttom att komma igång med bygget och Daniella Waldfogel ser gärna att det kommer igång år 2045, något som Kristoffer Tamson håller sig lite avvaktande mot.

– Det är alltid bråttom, men om man har bråttom så riskerar man att det fort bli fel. Det är bättre att skynda långsamt och göra rejäla analyser och föra samtal före man sätter spaden i marken. Jag vill gärna att vi landar i det vi har, men jag sneglar gärna på nästa steg, säger Kristoffer Tamson.