Förslaget: Ny förskola för 45 barn på Tranholmen

Tranholmen, förskola, danderyd
Så här ska förskolan på Tranholmen se ut.
Ett förslag om ny förskola på Tranholmen är framtaget av Danderyds kommun. Tanken är att den ska ersätta den provisoriska förskolan som i dag ligger på en pråm.

En ny förskola på Tranholmen kan bli verklighet. Den ska ersätta den förskola som idag bedrivs på pråmar. Det tillfälliga bygglovet för den provisoriska förskolan går ut under 2023 och målet är att bygga en ny förskola med plats för 45 barn.

Redan på måndag kväll hålls ett öppet hus i Tranholmens loge och fram till den 13 maj finns det möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Kan bli bostäder

Förskolan ska byggas på den gård som i dag används som gård av förskolan på Lärkstigen. Fastigheten föreslås att byggas i två våningar med målad träpanel och tegelbeklätt sadeltak för att smälta in på Tranholmen.

I detaljplanen framgår även att utöver förskoleändamål är syftet att kunna använda byggnaden till bostader, antingen som komplement till förskoleverksamheten eller som enda användning.

Det var i januari 2018 som byggnadsnämnden gav kommunledningskontoret i uppdrag att pröva möjligheten för en ny förskola på Tranholmen. Nu finns möjligheten för kommuninnevånarna att påverka.