Förslaget: 50 nya seniorbostäder i Hässelby

50 nya bostäder i Hässelby villastad
Platsen för de nya bostäderna enligt förslaget.
50 nya bostäder i Hässelby villastad
Möjligt utformande av byggnaden enligt förslaget.
50 nya seniorbostäder i olika storlekar i Hässelby villastad. Det är förslaget som stadsbyggnadsnämnden ska ta ett första beslut om på torsdag.

Stadsbyggnadskontorets förslag är att stadsbyggnadsnämnden beslutar att inleda planarbetet för 50 nya bostäder i Hässelby villastad och Backtimjan.

En möjlig start för bygget är enligt tjänsteutlåtandet först under 2019.

Stödjer förslaget

Projektet innehåller cirka 50 lägenheter i varierande storlekar, fördelade på 5 våningsplan.

– Förslaget är något vi kommer stödja, säger Jan Valeskog (S), stadsbyggnadsråd i Stockholms stad.

Enligt honom är just seniorbostäder något som behövs.

– Som vi kan se blir det rejält många fler över 80 om ett par år, och det kommer finnas ett stort behov för bostäder.

Tidiga planer

Enligt utlåtandet från stadsbyggnadskontoret medför bygget att befintliga gångvägar behöver dras om. En ny placering av befintlig återvinningsstation är också nödvändig. Punkter som kommer undersökas vidare om stadsbyggnadsnämnden tar beslutet att gå vidare med planarbetet.

På torsdag den 14 december väntas nämnden ta beslut i ärendet.

Fakta

Seniorbostäder

I en seniorbostad bor du i en egen lägenhet. Seniorbostäder finns som hyresrätt, bostadsrätt och kollektivboende.

Tillgänglighet och gemenskap

Seniorbostäder är lägenheter med god tillgänglighet, ofta med tillgång till gemensamma lokaler där de boende kan umgås. Vid vissa seniorboenden driver stadsdelsförvaltningen aktivitetscenter med verksamhet som är särskilt riktad till äldre.

Ställ dig i kö till seniorboende

Du behöver inget biståndsbeslut för att få flytta till en seniorbostad. Stockholms stads bostadsförmedling förmedlar seniorbostäder med hyresrätt. Det finns även seniorboende som förmedlas av enskilda bostadsbolag och organisationer. Vilka åldersgränser som gäller varierar.

Förmedlingsregler och förtur

Stockholms stads seniorbostäder förmedlas utifrån kötid. Du som på grund av mycket starka sociala eller medicinska skäl behöver få ett annat boende, och inte kan ordna det på annat sätt, kan ansöka om förtur genom bostadsförmedlingen.

Källa: stockholm.se