ANNONS

Nya förslaget: Lägg ner Koppargården

Koppargården.
Koppargården.
Nu föreslår stadsdelsförvaltningen att Koppargården ska läggas ner.
Äldreboendet, som vid flera tillfällen har varit i blåsväder, är inte tillräckligt modernt.
– Det handlar inte om själva verksamheten, den är bra, men det handlar om att man vill ha en modernare form av boende, säger Ingrid Friberg på stadsdelsförvaltningen.
ANNONS

I dag finns 22 vård- och omsorgsboenden för äldre med totalt 1 169 platser i Bromma, Hässelby, Vällingby, Spånga, Tensta, Rinkeby och Kista.

Och i framtiden kommer ännu fler att behövas.

Prognosen är att antalet personer över 80 år kommer att fördubblas i regionen till år 2040.

”I framtiden kommer behovet av mer moderna äldreboenden att växa.”

Men trots detta föreslår nu stadsdelsförvaltningen i Hässelby-Vällingby att stadsdelsområdets största boende, Koppargården, ska läggas ner.

– I framtiden kommer behovet av mer moderna äldreboenden att växa, säger Ingrid Friberg, avdelningschef för äldreomsorg, funktionsnedsättning och socialpsykiatri i Hässelby-Vällingby.

Stadsdelen backar om Koppargården

Det handlar bland annat om att verksamhetens storskalighet kan bli inaktuell.

ANNONS

– Det är långa korridorer med rum, det är kanske inte det som man vill ha i framtiden. Då kanske det är mindre enheter som efterfrågas, säger Ingrid Friberg.

Koppargården har vid flera tillfällen varit i blåsväder. Missförhållandena på boendet började uppmärksammas under 2011, då boendet stod under Caremas regi. Inspektionen för vård och omsorg har kritiserat boendet även efter att stadsdelen tog över driften.

”Koppargården sämre än på Caremas tid”

Men Ingrid Friberg vill understryka att en eventuell nedläggning inte handlar om själva verksamheten.

– Allting sådant fungerar bra, brukarundersökningarna visar att de som bor här är nöjda. Det har verkligen inte med det att göra, säger hon.

Koppargården kan läggas ned år 2025

Om äldreboendet läggs ned blir det inte förrän till år 2025. I dag finns 166 platser på Koppargården. Och platserna kommer att behövas även i framtiden – boendet måste ersättas. Planeringen för det eller de nya boendena måste enligt förvaltningen startas inom det närmsta året.

– Vi tänker oss att det här blir framåt i tiden. Men det är långa planprocesser för att bygga nytt och vi kan inte vänta för länge, säger Ingrid Friberg.

Nu ska förvaltningen bevaka markanvisningar inom Hässelby-Vällingby för att hitta en lämplig plats, om stadsdelsnämnden beslutar att godkänna planeringen för äldreomsorg i västerort på sitt nästa möte.

Fakta

Här försvinner - och byggs - nya boenden

Hässelby-Vällingby:

Stadsdelsnämnden har beslutat att lägga ner en byggnad med 16 platser på Skolörtens vård- och omsorgsboende.

Ett förslag är att avveckla Koppargården på sikt eftersom lokalerna inte är tillräckligt anpassade.

+ Platserna måste dock ersättas med lika många nya platser.

+ Vällingbygården, i privat regi av Prime vård och omsorg i Stockholm AB, startade sin verksamhet förra året. Framöver ska det totalt finnas 39 platser här.

+ Vardaga planerar att bygga ett vård- och omsorgsboende i Riddersvik med 54 platser.

Bromma:

Josephinahemmet med katolsk inriktning planerar att avveckla sin verksamhet från och med april i år. Platserna kommer att övergå till en boendeform med hemtjänstinsatser i stället.

+ Micasa har ansökt om två markanvisningar för att bygga två boenden, men de blir i så fall inte klara förrän om många år.

+ En privat aktör har ansökt om markanvisning, även det i slutet av planperioden, alltså närmare år 2040.

Spånga-Tensta:

Sju demensplatser på Elinsborgs vård- och omsorgsboende avvecklades i Tensta förra året.

+ Ambea/Vardaga bygger ett nytt omsorgsboende med 54 platser som ska öppnas 2018.

+ Svenska vårdbyggen AB har fått en markanvisning för att runt år 2020 uppföra ett boende med 72 platser på Tenstaterassen.

+ I det nya bostadsområdet i Spångadalen mellan Tensta och Spånga ser förvaltningen en möjlighet att begära markanvisning för ett nytt boende.

Rinkeby:

– Rinkeby vård- och omsorgsboende ska lägga ned.

+ I stället planeras ett nytt äldreboende i Rinkeby med inflyttning 2020.

Kista:

+ Just nu utreds förutsättningarna för ett bostadsområde vid Hjulstakorset och här vill förvaltningen bevaka möjligheten för ett nytt boende.

Källa: Stockholms stad