Förslaget: Gör om Lyckebyskolans fritidsgård

En Haningebo tycker att kommunen bör göra om Lyckebygården.
En Haningebo tycker att kommunen bör göra om Lyckebygården.
En Haningebo föreslår i ett nyligen inlämnat medborgarförslag att Haninge kommun stänger nuvarande fritidsgården på Lyckebyskolan – för att i stället helt rikta verksamheten till skolans elever.

”Den riktar sig inte till de elever som går på skolan utan till ungdomar upp till 19 år. Stor oro i området och mycket förstörelse som följd”, skriver Haningebon i medborgarförslaget.

”Rikta verksamheten till skolans elever. Unga myndiga vuxna behöver ingen fritidsgård”, fortsätter Haningebon i förslaget.