Jonas Sjöstedt om nya förslaget – vill miljardsatsa på barnidrott

Jonas Sjöstedt (V) på Järvaveckan 2019
Jonas Sjöstedt (V) kommer till Järvaveckan i kväll för att tala om bland annat barns idrottande.
I dag talar Vänsterpartiets ledare, Jonas Sjöstedt, på Järvaveckans stora scen.
Men hans stora förslag presenterar han för Mitt i:s läsare redan nu.
Han vill satsa miljarder på att rusta upp idrottsanläggningar.

Senare i dag – torsdag – kommer Jonas Sjöstedt (V) ta sig an Järvaveckans stora scen för ett partiledartal.

Där kommer han bland annat att berätta om Vänsterpartiets nya förslag. Men i en exklusiv intervju med Mitt i Stockholm berättar han att förslaget handlar om att ge alla barn möjlighet till att idrotta.

– Det är inte bara en fråga om att röra på sig. Det handlar också om självförtroende och kamratskap som alla barn i alla områden ska få ta del av. För många barn är idrottande en viktig del av deras uppväxt, säger Jonas Sjöstedt. 

Förslaget går ut på att tio miljarder kronor ska satsas på att bygga, och rusta upp, idrottsanläggningar i Sverige. Två miljarder ska komma från staten och de övriga åtta miljarderna ska landets kommuner stå för. Tanken är att de två miljarderna ska ses som en morot för kommunerna.

Ojämlik idrott

Bakgrunden till förslaget är en rapport från Centrum för idrottsforskning, CIF. Den visar att barn från socioekonomiskt utsatta kommuner och stadsdelar idrottar i mindre utsträckning än barn från mer välmående områden. 

– Risken är att barn som vill idrotta inte får möjligheten att göra det. Det vi ser är att flickor och barn från hem med lägre inkomster idrottar mindre än pojkar från välmående områden, säger Jonas Sjöstedt. 

Det ska aldrig vara så att man vid köksbordet får höra att man inte har råd att spela hockey

Jonas Sjöstedt (V)

Enligt Vänsterpartiet ägs i dag många idrottsanläggningar i landets kommuner av privata aktörer. De menar att det i förlängningen kan innebära en större kostnad för dem. Det här förslaget ska göra att kommunerna själva kan bygga idrottsanläggningar.

– Vi kan se i dag att pojkars idrotter har allmänna planer. Medan idrotter som ridning, som är vanligare bland flickor än pojkar, ofta har privata ridhallar. Vi vill att de här pengarna ska gå till att det offentliga ska kunna äga sina egna idrottsanläggningar, säger Jonas Sjöstedt. 

Ska inte vara en ekonomisk fråga

Han säger även att det här ska uppmuntra barn att prova på de idrotter de vill testa. Det ska inte vara en ekonomisk fråga om man får idrotta, menar vänsterledaren.

– Även från områden där man idrottar mindre och det inte finns lika många föreningar ska det finnas en uppmuntran till idrott säger Jonas Sjöstedt och avslutar: 

– Det ska aldrig vara så att man vid köksbordet får höra att man inte har råd att prova spela hockey, basket, eller ridning. Alla barn ska känna att de får prova.