Nya förslaget för Riddersvik – så har planen ändrats

Riddersvik, planområdet markerat.
Riddersvik, planområdet markerat.
Något lägre hus, bevarad besöksparkering och en ny, mer central placering av förskolan. Det är några av förändringarna i det nya förslaget till detaljplan för Riddersvik.
– Det kom flera kloka synpunkter under samrådet och de har vävts in i det nya förslaget, säger stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M).

Det nya planförslaget innebär att det område där tidigare Stockholms stads trädskola fanns bebyggs med 560 nya bostäder, en förskola och ett vård- och omsorgsboende med 60 platser.

Under samrådet kom det in många synpunkter om att husen var för många och för höga – och det har man i viss mån tagit hänsyn till i det nya förslaget. Där har exempelvis det 4-5 våningar höga huset i den östligaste delen av planområdet försvunnit och föreslås ersättas av radhus.

Mer enhetligt

Dessutom sänks ett av husen i entréläge vid Lövstavägen från fem till fyra våningar. I gengäld höjs ett par av de lägre husen intill till fyra våningar. Resultatet blir en mer enhetlig bebyggelse.

Visionsbild av framtidens Riddersvik. Illustration: White Arkitekter/Vivere Fastigheter

Förskolan flyttas från planområdets sydöstra hörn till ett mer centralt läge mitt i byn”, där de flesta av barnen kommer att bo.

– Det är en bättre placering för förskolan så att det blir lättare att lämna och hämta barnen, säger Joakim Larsson.

P-platser kvar

Förändringen gör det även möjligt att ha kvar parkeringsplatsen för besökare till Riddersviks gård och den engelska parken.

Enligt planförslaget ska det nya bostadsområdet bestå av cirka 50 procent hyresrätter, vårdboendet inräknat, och 50 procent bostads- eller äganderätter.

Godkänt av nämnden

– Det här blir ett mycket attraktivt nytt område med de natur- och kulturhistoriska värden som finns vid Riddersviks gård. Vi kommer också att rusta upp Engelska parken, som är ett mycket omtyckt utflyktsmål. Verksamhetsområdet har tidigare fungerat som en barriär, tanken är att nu bygga samman grönområdet med bebyggelse, säger Joakim Larsson.

I förra veckan gjorde stadsbyggnadsnämnden tummen upp det nya planförslaget, vilket innebär att det nu kommer att ställas ut för granskning i december 2019. I samband med det ges ytterligare en chans för berörda att yttra sig om förslaget.