ANNONS

Förslaget: Liten skola ska bli jättestor

Nybohovsskolan ska enligt förslag byggas ut med ny skolbyggnad, förskola och idrottssal.
Nybohovsskolan ska enligt förslag byggas ut med ny skolbyggnad, förskola och idrottssal.
Nybohovsskolan har i dag 150 elever.
Men nu finns planer på att utöka skolan radikalt för att ge plats för totalt 900 elever.
Men problemen med luft och buller måste utredas.
ANNONS

Nybohovsskolan i Liljeholmen är i dag en liten skola med 150 elever från förskoleklass till årskurs 6. Nu är det tänkt att skolan ska växa radikalt. Förslaget går ut på att bygga en ny skolbyggnad,  förskola och idrottssal  och ge plats till 900 elever.

Nästa torsdag ska exploateringsnämnden ta beslut om att anvisa mark till skolprojektet. Bakgrunden är som bekant den skriande bristen på skolor i Hägersten-Liljeholmen. Nyligen togs ett första beslut om planerna att bygga ut Gröndalsskolan och tredubbla antalet elever.

Nybohovsskolans utbyggnad är tänkt att skärma av trafikbullret från Essingeleden och göra den nuvarande skolgården tystare.

Bullret får dock ändå konsekvenser, påpekar exploateringskontoret. Dessutom är luften påverkad av trafiken. Dessa problem måste utredas, skriver kontoret.

Om allt går enligt planerna blir det byggstart 2020 och skolstart i nya skolan 2021-2022.

 

 

 

 

ANNONS