Förslaget om vinstförbud oroar M i Täby

Leif Gripestam (M), kommunalråd i Täby.
Leif Gripestam (M), kommunalråd i Täby.
På Socialdemokraternas kongress i Göteborg togs ett nytt förslag fram om att stoppa "vinstjakten" i välfärden. Täbys kommunalråd Leif Gripestam (M) är mycket kritisk till förslaget som han menar skulle få en enorm inverkan på Täby kommun.

Under Socialdemokraternas kongress i Göteborg röstades en ny riktlinje om vinster i välfärden fram. I det nya förslaget heter det att  ”det behövs ett regelverk som sätter stopp för vinstjakt i skola, vård och omsorg”. Den nya formuleringen är Täbys moderata kommunal råd Leif Gripestam (M) mycket kritisk till.

– I Täby är valfriheten mycket utvecklad och en självklarhet för många Täbybor. En förändring av det skulle få en enorm inverkan på kommunen.

Leif Gripestam menar att förslaget skulle innebära ett grundskott mot valfriheten och att ett förbud skulle försämra kvalitén i välfärden.

– Det är konkurrensen mellan det privata och det kommunala som bland annat lett till vi har sett stora förbättringar på utbildningssidan. Vi har  10 000 barn som valt att gå i fristående skolor i Täby idag, med ett sådant här förslag kan de behöva byta skola. Idag finns makten hos individen, inte hos politikerna.

S: Sämre stabilitet med privata aktörer

Hos Socialdemokraterna i Täby tror man inte att förslag om att begränsa företags möjlighet att plocka ut vinst skulle få någon större inverkan på kommunen.

Annica Gryhed (S), oppositionsråd.

– Jag tror inte att företags drivkrafter i kommunen består i att plocka ut vinst. I skolan exempelvis tror och hoppas jag att man drivs av en pedagogisk idé som man tror utvecklar skolan, säger oppositionsrådet Annica Gryhed (S).

Hon tycker att situationen i Täby som den ser ut idag inte garanterar trygghet och kvalitet. Och med en vinstbegränsning skulle stabiliteten kunna öka, menar hon.

– Varenda elev i privata skolor lider av bristande stabilitet eftersom deras skolor när som helst kan slå igen eller gå i konkurs. Det samma gäller hemtjänst och vårdcentraler. Så sent som i höstas valde ett av Täbys större hemtjänstföretag att plötsligt lägga ner eftersom Täbys ersättningssystem inte passade.

Läs mer: Hemtjänstföretag lägger ned i Täby