Försök vid Karolinska kan ha orsakat stroke

Försök med celler från moderkakor gjordes på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.
Försök med celler från moderkakor gjordes på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.
Fem patienter kan ha skadats eller dött en för tidig död på grund av bristfällig forskning på Karolinska i Huddinge.
Tre ansvariga personer har fått lämna sina tjänster och nu kan flera lex Maria-anmälningar vara att vänta.

Svenska Dagbladet avslöjade i januari att fem patienter på Karolinska universitetssjukhuset kunde ha skadats allvarligt, eller till och med dött en för tidig död, till följd av försök med en ny behandlingsmetod.

”Precis som i Macchiariniskandalen gjordes det utan alla nödvändiga tillstånd och bara efter några enstaka djurstudier”, skriver SvD.

Nu har en extern granskning offentliggjorts som visar på flera brister i studien och att forskarna tog onödiga risker.

Kan lex Maria-anmäla

Forskningsstudien omfattade 68 personer som i samband med en benmärgstransplantation fick injektioner med celler från moderkakor. 14 av dem var barn, under 18 år.

– Det vi gör nu är att titta noggrannare på om vi ska göra lex Maria-anmälningar. Enligt rapporten finns det saker som talar för att det kan bli aktuellt, säger Nina Nelson Folin, chefsläkare på Karolinska universitetssjukhuset, till Mitt i Stockholm.

Enligt rapporten finns det saker som talar för att det kan bli aktuellt

Hur många ärenden talar vi om?

– Vi gör en händelseanalys och utifrån den tar vi ställning. Så det vore att föregå den genom att säga det nu.

När blir det arbetet klart?

– Det är många ärenden att gå igenom så det är svårt att säga. Men jag tror att det kommer att ta flera veckor. Vi ska ha respekt för att de gör det här väldigt noggrant, säger Nina Nelson Folin.

Den fortsatta granskningen sköts nu internt på Karolinska sjukhuset.

Att inga djurförsök har gjorts före studie på människa är anmärkningsvärt

Patienter kan ha fått stroke

Forskningsprojektet pågick från 2010 och framåt. Den nya granskningen är gjord av professor emeritus Anders Wahlin vid Norrlands universitetssjukhus.

Han pekar bland annat på att fem personer skadats – några har drabbats av stroke – och att det kan finnas ett samband med patientförsöken. Även om det inte finns bevis för det i dag.

”Att inga djurförsök […] har gjorts före studie på människa är anmärkningsvärt”, skriver Anders Wahlin i sin rapport.

Wahlin anser att forskarna utsatt patienterna för risker.

Dessutom har det i vissa delar saknats tillstånd och forskarna har brustit i att föra korrekt dokumentation.

En, tror jag, är kvar på Karolinska men har inte ansvarsposition

Varit känt i flera år

Att något inte stod rätt till visste Karolinska sjukhuset om för flera år sedan. Även om det är först nu det uppdagats ordentligt.

2014 fick tre ansvariga personer inom forskningsprojektet lämna sina roller.

– Det gjordes ett internt studiebesök 2014 där man såg brister som man tog upp med verksamhetschefen. När åtgärder inte vidtogs så avsattes verksamhetschefen, säger Nina Nelson Folin.

Även en professor och en medicinskt ansvarig fick lämna sina roller då 2014.

Jobbar någon av dem kvar på Karolinska sjukhuset i dag?

– En, tror jag, är kvar på Karolinska men har inte en ansvarsposition, säger Nina Nelson Folin.

Fakta

Forskningsstudien

Forskarna ville undersöka om celler från moderkakor hade anti-inflammatoriska effekter i samband med benmärgstransplantationer.

Om det var ofarligt att spruta in dessa celler direkt i blodet fanns det inget stöd för när studien inleddes.

Källa: Svenska Dagbladet