Försök med kokosmattor ska hindra stränder från att spolas bort

Stranderosion
Anette Björlin, SGI, vid Kopparnäs. Vid Staboudde är erosionsskyddet uppbyggt av sten och sand med plantering av olika sorters gräs.
På bara några år har fastighetsägare i Österåker fått tusentals kubikmeter strand bortspolad av svallvågor från fartyg i Furusundsleden. Nu pågår ett forskningsprojekt för att hitta metoder som kan stoppa erosionen.

– Det har hänt mycket sedan förra våren då vi la ut erosionsskydden, berättar Anette Björlin, klimatstrateg på Statens geotekniska institut, SGI.

– På ett ställe har sanden som vi la ut försvunnit, och på ett annat där vi lagt ut stort grus har det också spridits ut.

– Men där vi testar kokosmattor ser det väldigt bra ut. Vassen vi planterat innanför mattorna har etablerat sig och växer väldigt fint!

Erosion vid Furusundsleden, Österåker. 2012-08-16

Fyren på Staboudde låg tidigare på fastlandet, men svallvågor från fartygstrafik har spolat bort en stor del av marken. (Arkivbild från 2012)

Provar olika metoder

Försöken att stoppa den kraftiga stranderosionen sker längs sträckor på 50-100 meter hos var och en av de tre fastighetsägare som deltar i försöket. Här provar SGI olika metoder och konstruktioner för att se vilken som fungerar bäst.

Gemensamt är att metoderna och materialen som används ska vara naturanpassade och hjälpa växtlighet att binda ihop marken.

– Det är ganska nytt i Sverige att använda den typen av metoder. Tanken är att man ska efterlikna naturen så att växter kan etablera sig – så att det kan sköta sig självt sedan. Det får inte heller se konstgjort ut och både växter och djur måste trivas.

Växter och djur ska trivas

Försöken kommer pågår ett par år till innan man kan göra en ordentlig utvärdering. Det kan också visa sig att olika metoder är olika lämpliga beroende på läge och hur utsatt stranden är.

– Det är ju ett forskningsprojekt. Det gäller testa vilket sätt som är bäst, säger Anette Björlin.

Furusundsleden 2002-03-26

Erosion vid Furusundsleden.

Projektet bekostas av Sjöfartsverket, Havs och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Stockholm och SGI och görs i samarbete med Lunds tekniska högskola.