Nytt försök göra Skuruparken till reservat

Tredje gången gillt? Nacka gör ett nytt försök att göra Skuruparken till naturreservat
Tredje gången gillt? Nacka gör ett nytt försök att göra Skuruparken till naturreservat
Förra gången föll det på formaliafel.
Nu gör Nacka kommun ett nytt försök.
Den här gången ska personal göra dagliga kontroller för att försäkra sig om att formaliteter inte åter stoppar ett beslut att göra Skuruparken till naturreservat.

Nacka kommun vill göra Skuruparken till naturreservat.

Beslutet har redan klubbats – två gånger. Men båda gångerna har beslutet fått rivas upp på grund av formaliafel.

Inte fått yttra sig

Markägaren har inte fått yttra sig över vad andra parter har yttrat vid samrådet. Och informationen som sattes upp på informationstavlor revs ner varvid kommunens beslut föll på att inte ha informerat tillräckligt.

I en interpellation har Nackalistan ställt frågan till natur- och trafiknämnden vad kommunen gjort för att försäkra sig om att liknande inte händer igen när ett nytt beslut nu är på väg att tas fram.

Försäkrat sig

Den här gången har kommunen enligt Gunilla Grudevall–Steen (L), natur- och trafiknämndens ordförande, försäkrat sig om att beslutet i alla fall inte ska falla på formaliafel.

– Nu tror vi att det ska gå bra, säger Gunilla Grudevall–Steen.

Den personal som finns i närheten av informationstavlorna får uppgiften att dagligen titta till informationstavlorna, att informationen sitter kvar. Och ”sakägare” ska ges möjlighet att yttra sig över vad andra parter har yttrat vid samrådet.

– Det har vi säkrat upp, säger Grudevall–Steen.

Beslut före sommaren

Natur- och trafiknämnden har nu klubbat att gå vidare med förslaget att göra Skuruparken till reservat. Grudevall–Steen tror på ett slutligt beslut före sommaren 2018.

– Vi vill få till ett naturreservat, vi har jobbat flera år för det, säger Grudevall–Steen.

Markägaren, JM, har tidigare motsatt sig att Skuruparken görs om till ett reservat.

Lokaltidningen Mitt i har sökt JM. Erik Ragnerstam, JM region Stockholm syd, säger att bolaget inte har någon kommentar ”i detta läge”.