Försökte få ­polis att ­ändra sig

NACKA En 43-årig man har dömts för brott mot sjö­trafiksförordningen.

Den 5 juni körde mannen motorbåt i elva knop i Lännerstasundet där högsta tillåtna hastighet är åtta knop.

När sjöpolisen stoppade honom sa 43-åringen att han tyckte att det var onödigt att rapportera honom för fartöverträdelsen. Tingsrätten lägger uttalandet honom till last som ett bevis på att han åtminstone av oaktsamhet brutit mot gällande föreskrifter.

43-åringen dömdes till 1 000 kronor i böter.