Försökte smita från taxinota

Akalla En berusad man försökte resa med taxi från Nynäshamn till Jakobsberg utan att betala för sig.

Det var vid tvåtiden natten till förra månda­gen som mannen bestäl­lde taxin i Nynäshamn. I höjd med Kista insåg chauffören att mannen inte hade för avsikt att betala för resan. Han var kraftigt berusad och ville inte lämna en exakt slutadress. Chauffören stannade i Akalla och ringde polisen.

Mannen omhändertogs och sattes i fyllecell, och har anmälts för bedrägligt beteende.