ANNONS

Första dagen med glesare busstrafik

Nu ändras turtätheten till och från Värmdö.
Nu ändras turtätheten till och från Värmdö.
Färre turer i rusningstrafik och ändrade hållplatser.

I dag införs neddragningarna i busstrafiken som SL fattade beslut om i höstas
ANNONS

Idag, den 11 januari, börjar de nya busstiderna att gälla. För pendlande Värmdöbor betyder det färre turer på hela tio linjer, bland annat linje 420 mellan Slussen och Gustavsberg, 467 mellan Gustavsberg och Brunn och linje 474 mellan Slussen och Hemmesta.

Kort efter trafikförvaltningens besparingsbeslut, som kom i oktober förra året, uttalade sig kommunstyrelsens ordförande Monica Pettersson (M) om nedskärningarna som hon tror kommer att slå hårt mot pendlande Värmdöbor.

– Det här kommer att påverka oss negativt. Det är bekymmersamt med tanke på den befolkningsutveckling vi står inför. Det gör ju att vi istället behöver tätare turer. Det här går ju stick i stäv med våra tankar och idéer.

Nedskärningarna på 100 miljoner görs av landstinget för att spara pengar i kollektivtrafiken. Trafiklandstingsråd Kristoffer Tamsons (M), menar att besparingarna är en direkt konsekvens av att Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna röstade ner förslaget om en höjning av SL-taxan i höstas.

– Kostnaderna växer i takt med att invånarna blir fler och samtidigt som flera utbyggnader av kollektivtrafiken pågår. För att kunna finansiera dessa behövs intäkter, säger han.

Linjerna som berör Värmdö:

Linje 420 Slussen – Gustavsbergs centrum

Turutbudet minskas från 20- till 30-minuterstrafik morgonrusning vardagar.

Linje 425 Slussen – Gustavsbergs Lugnet

ANNONS

Turutbudet minskas från 30- till 60-minuterstrafik fram till cirka klockan 14.30 mellantrafiktid vardagar.

Linje 428/428X Gustavsbergs centrum/Slussen – Björkviks brygga

Turen cirka klockan 11.38 från Slussen vardagar avgår istället från Gustavsbergs centrum.

Turen cirka klockan 18.36 från Björkviks brygga på vardagar går istället till Gustavsbergs centrum.

Linje 429/429X Gustavsbergs centrum/Slussen – Idalen

Turerna cirka klockan 09.38 och 11.08 från Slussen vardagar avgår istället från Gustavsbergs centrum.

Turen från Idalen cirka klockan 18.15 på vardagar går istället till Gustavsbergs centrum.

Linje 430/430X Gustavsbergs centrum/Slussen – Eknäs brygga

Turen cirka klockan 10.08 från Slussen på vardagar avgår istället från Gustavsbergs centrum.

Turerna cirka klockan 17.08 respektive 17.38 från Eknäs brygga vardagar går istället till Gustavsbergs centrum.

Linje 445 Slussen – Östra Orminge – Gustavsbergs centrum

Linjen kortas av till att trafikera Slussen – Östra Orminge men trafikerar till/från Insjön under rusningarna i rusningsriktning. Även två avgångar i motrusning morgon och eftermiddag i skoltider trafikerar till/från Insjön. Trafikeringstiden i riktning mot Slussen kortas också, ingen trafik efter kl. 18.30.

Linje 462 Hemmesta – Ramsdalen

Turutbudet minskas mellan cirka klockan 09 och 15 under vardagar på sträckan Saltarö strand-Ramsdalen. Det betyder att avgångarna cirka klockan 12.09 respektive 14.21 från Kolvik kortas av till att endast trafikera sträckan Kolvik-Saltarö strand samt att avgångarna cirka klockan 12.58 respektive 14.58 istället startar vid Saltarö strand.

Linje 467 Gustavsbergs centrum – Brunn

Turutbudet minskas från 15- till 30-minuterstrafik eftermiddagsrusning vardagar i riktning mot Brunn.

Helger och vardagar mellan cirka klockan 09 och 15: Turutbudet minskas med motsvarande avgångar som flyttats över till linje 428- 430 så att trafikutbudet blir som idag vardagar sträckan Gustavsbergs centrum-Brunn.

Linje 474 Slussen Hemmesta

Turutbudet minskas från 5- till 10-minuterstrafik cirka klockan 8-9 vardagar sträckan Slussen-Gustavsbergs centrum i riktning mot Gustavsberg samt från 5- till 10-minuterstrafik cirka klockan 8.30-9.30 vardagar sträckan Gustavsbergs centrum-Slussen i riktning mot Slussen.

Linje 480C Stockholm C – Mölnvik

Turutbudet minskas genom att trafikeringstiden dels senareläggs med cirka 60 minuter dels förkortas med cirka 30 minuter eftermiddagsrusning vardagar. Det betyder att linjen får trafik cirka klockan 16-18 vardagseftermiddagar.

ANNONS
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Värmdö direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.