Första gasmacken här

Gas Fittja
Gasmacken i Fittja är redan öppen, men invigs först 12 april. Hasse ”Fisken” Henriksson kör buss åt Botkyrka kommun. ”Den här satsningen gör mig lyrisk och bilen går bra.”
Botkyrka kommun är bäst i Sverige på fordon med låga klimatutsläpp.

Men att nå målet att vara helt fossilbränslefri 2015 ser ut att misslyckas.

– Vi kan klimatkompensera för det, säger kommunalrådet Dan Gahnström (MP).

Botkyrka kommun hittar inga fossilbränslefria alternativ för tunga lastbilar och grävskopor. Därför blir det svårt att nå målet att bli helt fossilbränslefri vid utgången av 2015. I stället talar företrädare för kommunen om att klimatkompensera för fordonens utsläpp.

– Kommunen klimatkompenserar redan om vi flyger. Pengarna går till olika miljöinvesteringar i världen, säger Dan Gahnström.

Vad kommer det att kosta?

– Det vet vi ännu inte.

Men för personbilar, bussar och lätta lastbilar ser marknaden bättre ut. Och mer än hälften av Botkyrka kommuns fordonspark är i dag fossilfri. Där finns 12 elbilar, 66 gasbilar och 22 etanolbilar. Nyligen utsågs kommunen till Sveriges bästa på miljöfordon.

– Jätteroligt. Våra mål är verkligen inga hyllvärmare.

Den 12 april invigs de första pumparna för biogas i kommunen på OK Q8 i Fittja. Gasen kommer från Himmerfjärdsverket vid Skanssundet i södra Botkyrka och tillverkas av slam från avlopp och matavfall som samlas in av kommunens avfallsbolag SRV.

– Ett riktigt kretslopp, säger Dan Gahnström.

Men satsningen på miljövänliga fordon kostar. Nu tittar kommunen på att inrätta bilpooler för de olika förvaltningarna.

Bilarna är dyrare i inköp och kommunen har därför råd med färre bilar.

– Det finns en del på kommunen som inte tycker om det här. Men det handlar om att utnyttja bilarna mer effektivt genom att dela på dem. Det handlar om att förändra vanemönster.

Tanken är att den miljövänliga trafiken även ska smitta av sig på invånare och företag i Botkyrka. Av drygt 33 000 fordon i kommunen är 3 754 miljöbilar, enligt Trafikverkets definition från 2007. Med den strängare definitionen som kom vid årsskiftet finns bara 25 stycken. Botkyrka kommun har som mål att kommunen ska vara fossilbränslefri 2030.

– Jag ser framför mig fler biogasmackar, elladdstolpar och en utbyggd kollektivtrafik, säger Gahnström.

Fakta

Hur reser du?

André Domingos, Alby:

– Jag åker t-bana till jobbet. Bil kör jag kortare sträckor på helgen. Elbil skulle jag kunna skaffa om det vore lönsamt.
Naresh Kumar, Alby:

– Jag tar tunnelbanan in till stan. Bil kör jag kortare sträckor här i trakterna. Elbil är för dyrt och gas har för få tankställen.
Jonas Brunngård, Tullinge:

– Vi åker ofta tåg på långresor. För gasbil är tankställena för få och elbilarnas batterier har brister vet jag, sedan mitt tidigare jobb.