Första kvarteret i Storängen tar form

Enligt Malin Danielsson (L), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor, är visionen för Storängen en stadsliknade kvartersmiljö. Till vänster i bild syns Klockarbacken och till höger den tomt i hörnet Förrådsgatan-Sjödalsvägen där arbetet med den sista pusselbiten av kvarteret Brandstegen precis påbörjats.
Enligt Malin Danielsson (L), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor, är visionen för Storängen en stadsliknade kvartersmiljö. Till vänster i bild syns Klockarbacken och till höger den tomt i hörnet Förrådsgatan-Sjödalsvägen där arbetet med den sista pusselbiten av kvarteret Brandstegen precis påbörjats.
Storängen är mitt uppe i en förvandling från industriområde till ett bostadsområde som ska rymma upp till 6 000 bostadsrätter.

Nu har arbetet börjat med de sista två husen som ska utgöra det första kvarteret. Men sedan dröjer det minst ett par år innan de kvarstående kvartersbyggena kan dra i gång.

Pålandet pågår för fullt i hörnet av Förrådsgatan-Sjödalsvägen och ljudnivån är öronbedövande. För knappt två veckor sedan fick HSB beviljat bygglov för drygt 80 lägenheter i två sju- respektive åttavåningshus på tomten och arbetet med att förbereda för bygget är redan i full gång.

Det är den sista pusselbiten som ska färdigställa planen för kvarteret Brandstegen, vilket är det första av tre tänkta bostadskvarter i industriområdet Storängen.

I de andra hörnen av kvarteret Brandstegen har bygget för cirka 300 lägenheter redan påbörjats och det första huset beräknas klart för inflyttning under nästa år.

Tvärs över gatan pågår också bygget av Klockarbacken, två punkthus på 10 respektive 16 våningar där inflyttning också är beräknad till 2017.

– Ljudnivån och byggarbetet kan vara störande för de som bor i närheten, men Storängen är ett område som kan upplevas otryggt på kvällarna, så jag tror att det är många som tycker att det är positivt att det byggs här. Det ligger dessutom centralt till så det här området kommer också att förstärka Huddinge centrum, säger Malin Danielsson (L), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

Nästa etapp är kvarteren Förrådet och Fabriken. Där pågår just nu förstudier och när de är klara är nästa steg att starta arbetet med nya detaljplaner. Där är beräknad byggstart tidigast under hösten 2018.

– Vi tittar nu på hur strukturen för de två kvarteren ska se ut. Tanken är att man ska få känslan av en trivsam stadsmiljö och önskvärt är att det finns lokaler för affärer och restauranger i många av bottenvåningarna för att få en levande miljö, säger Gunilla Sundström, kommunens programansvarige för Storängen.

I den tidigare planen för Storängen fanns en potential för 3 000 bostäder. Nu är det troliga att antalet bostäder kommer upp i det dubbla.

– Eftersom det är ett gammalt industriområde behöver marken saneras och pålas, vilket innebär stora kostnader för byggherrarna. Så för att få ekonomi i projektet har exploateringsgraden ökat, säger Malin Danielsson.

Åtgången på lägenheterna, som är uteslutande bostadsrätter, har varit stor. I stort sett samtliga i första kvarteret är redan sålda. Malin Danielsson hade gärna sett hyresrätter också, men eftersom det byggs på privat mark är det inte upp till kommunen att bestämma.

I takt med den stora inflyttningen behövs det också förskolor och skolor. I Brandstegen finns det en förskola inplanerad och det kommer att finnas flera i de två kommande kvarteren. Tanken är också att det ska bli en stor högstadieskola där tekniska nämndhuset står i dag. För låg- och mellanstadieelever ser man över platser på närliggande skolor.

– Tyvärr är det mycket överklaganden när det kommer till förskolor och skolor, så det jag är lite orolig för när det gäller Storängen är att skolbyggen inte synkar i tid med att bostäderna blir inflyttningsklara, säger Malin Danielsson.