ANNONS

Första passet för nya ordningsvakterna

jakobsberg centrum natt
Nya ordningsvakter ska hjälpa invånarna i Jakobsberg att känna trygghet i centrum.
På fredag 18.00 går Jakobsbergs nya ordningsvakter på sitt första pass. Kommunen hoppas att deras närvaro ska ge en ökad känsla av trygghet hos invånarna.
ANNONS

Ju mörkare det blir desto skummare känns passagen från pendeltåget ut mot centrum. Mellan stenväggarna får den isande vinden extra kraft och gör att de passerande grimaserar illa. Det här är den plats som många i Jakobsbergs har uppgett bidrar till en känsla av otrygghet. Hit vill många inte gå efter det att mörkret lagt sig.

Som Mitt i tidigare berättat har Järfälla kommun därför tagit beslutet att sätta in ordningsvakter som ska vandra kring centrum och stationen under kvällar och nätter. Kommunen hoppas att ordningsvakterna tillsammans med en rad andra insatser, ska få människor att känna sig mer trygga.

Kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad (s) kommer tillsammans med polisen hälsa ordningsvakterna välkomna. Ordningsvakterna kommer röra sig i området varje fredag och lördag mellan klockan 18:00 och 04:00.

 

Alexander Lejonrike är säkerhetsstrateg och samordnare på kommunens säkerhetsenhet.

Hur ska vakterna arbeta?
De ska finnas till hands för, och ta kontakt med människor som är i området. De är ett komplement till den polisiära närvaron, men de har också befogenheter att ingripa och avvisa eller omhänderta personer.

Vad har ni fått för reaktioner från allmänheten?
I våra medborgardialoger och enkäter då vi frågat invånarna vad som skulle öka deras trygghet i den offentliga miljön, har det främst kommit upp att fler synliga poliser är det som önskas och därefter har bland annat ordningsvakter kommit upp.

Vad hoppas ni uppnå?
Målsättningen är att ordningsvakterna medverkar till att upprätthålla allmän ordning och med synlig närvaro bidrar till ökad trygghet och minskad brottslighet i området.

ANNONS