Första steget mot nya hus i parklekarna

Huset i parkleken Nybygget är fuktskadat.
Huset i parkleken Nybygget är fuktskadat.
Nästa vecka väntas Farsta stadsdelsnämnd besluta om nya hus i parklekarna Nybygget och Fagerlid.

Många är de Hökisbor och Gubbängsbor som kräver att deras fuktskadade parklekshus ska ersättas. Farstas politiker är med på tåget. I nästa vecka väntas stadsdelsnämnden ge fastighetskontoret i uppdrag att bygga nya hus både i Fagerlid och Nybygget.

Nästa steg i den mycket byråkratiska proceduren blir att fastighetskontoret i sin tur söker bygglov från stadsbyggnadskontoret. Därefter finns två tänkbara scenarion: Antingen räcker det med ett beviljat bygglov för att börja bygga. Eller så krävs det först ändringar av detaljplanerna.

– Vi vet inte än vad som gäller, det är stadsbyggnadskontoret som får göra den bedömningen. Men vi kommer att köra parallella spår och ansöka om detaljplaneändring samtidigt som vi ansöker om bygglov, säger Jonas Uebel, enhetschef på fastighetskontoret.

En annan faktor som kan påverka tidplanen är att många parkleksbyggnader i Stockholm sjunger på sista versen. Det är alltså inte bara i Farsta det behövs nya.

– Vi har begärt in uppgifter från stadsdelarna hur prioriterade de olika platserna är. Sen hänger det också på att stadadelen är beredd att betala kostnaden för en ny byggnad, säger Jonas Uebel.

En investering som i alla fall redan är i hamn är den tiomiljonerssatsning som görs på att rusta upp Flygplansparken vid Nybygget. Det omtyckta klätterflygplanet, som snart ska landa efter renovering, får sällskap av en målad landningsbana som entré till parken.

Dessutom planeras en konstgräsplan, en asfaltplan för landbandy och basket, en mindre skejtpark och en stor inhängnad yta för småbarnslek.

– Jag tror det kommer att bli jättebra. Men vi skulle så klart vilja ha ett nytt hus också, säger Pia Wulff, samordnare i parkleken.

Läs också: http://mitti.se/gubbangsbor-kraver-nybygge-i-nybygget/