Gerdau försvarar nej till kommunal hemtjänst – får mothugg

Mats Gerdau (M), Gunnel Nyman Gräff (S), och Amanda Sandholm (V)
Mats Gerdau (M), Gunnel Nyman Gräff (S), och Amanda Sandholm (V)
Snedvriden konkurrens. Extra pengar skulle behöva pumpas in.
Kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau (M), försvarar beslutet att avslå S-motionen om hemtjänst i kommunal regi.
Han möter mothugg från oppositionspartier. All omsorg måste få kosta för trygg omvårdnad och justa villkor, anser Vänsterpartiet.

Ett förslag av Socialdemokraterna att införa hemtjänst i kommunal regi avslogs för två veckor sedan av kommunstyrelsens verksamhetsutskott.

Motiveringen var att kommunen redan 2007 avvecklade den kommunala hemtjänsten eftersom verksamheten gick med underskott och att personalkostnaderna var högre än hos de privata hemtjänstföretagen.

”Kommunens kollektivavtal och arbetstidsregler skiljer sig från privata anordnare och medför i de flesta fall ett högre kostnadsläge”, blev majoritetens besked.

Försvarar beslutet

Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande, försvarar i ett mejl till Mitt i verksamhetsutskottets beslut.

Hemtjänsten som bedrivs av de privata bolagen i Nacka fungerar bra i dag, tycker Mats Gerdau:

”Vi har väldigt många uppskattade hemtjänstföretag som levererar god service och omsorg till Nackaborna. Vi behöver verkligen inte gå in och snedvrida den fungerande konkurrensen genom att pumpa in extra pengar i en kommunalt driven verksamhet (för så skulle det naturligtvis bli).

Tror på rekryteringsproblem

Mats Gerdau tror att det skulle bli problem att rekrytera personal till en kommunal hemtjänst och jämför med rekryteringsproblem till övriga omsorgen, som äldreboenden och omsorgsboenden:

”Att i det läget gå in och bygga upp en ny väldigt personalintensiv verksamhet är inte görligt, bättre att koncentrera sig på det man redan driver i stället.”

Gunnel Nyman Gräff (S), är en av S-politikerna som skrivit motionen. I ett mejl till Mitt i skriver Gunnel Nyman Gräff:

”jag förstår inte hur kommunal hemtjänst skulle snedvrida konkurrensen, det är ett ganska förvånande sätt att tänka, som Mats Gerdau har. Har han också problem med att det finns både kommunala och privata skolor?.. Att se till att personal vill jobba inom vård- och omsorg i Nacka handlar om att ge bra arbetsvillkor och lön som gör att leva på”.

V ger S-motionen stöd

Amanda Sandholm (V), ersättare i äldrenämnden, säger att Vänsterpartiet backar upp S-motionen:

– Först och främst, alla omsorg måste få kosta pengar för att kunna ge trygg omvårdnad och justa villkor för personalen. Just nu finns det inte valfrihet, jag som gammal kan inte välja ett kommunalt bolag, vad är det för valfrihet. Det ska vara samma krav på kommunala och privat aktörer.

Granskningen i Nacka fungerar inte

Amanda Sandholm (V)

Fungerar hemtjänsten i Nacka bra i dag?

– Till viss del gör den det. Samtidigt anser jag att hemtjänsten inte granskas tillräckligt. Granskningen i Nacka fungerar inte. Det finns brister bland annat i kollektivavtal som gör att villkoren inte är justa.

Motionen ska närmast behandlas av kommunstyrelsen, därefter skickas den vidare till kommunfullmäktige.