Försvaret högg ner två värdefulla ekar

Två gamla ekar har fällts på gården till Försvarsmaktens högkvarter på Östermalm.

Anledningen: militären ska införa nya säkerhetsåtgärder.

– Ekarna är värdefulla och det är alltid tråkigt när de fälls, säger Henrik Waldenström projektledare vid Världsnaturfonden och initiativtagare till Nationalstadsparken.

På Lidingövägen 24 ligger Försvarsmaktens högkvarter, där den militära ledningen sitter.

Lokaltidningen Mitt i:s läsare har hört av sig angående att två gamla ekar har fällts på högkvarterets gård.Anledningen är att försvaret ska genomföra nya säkerhetsåtgärder. Men högkvarteret ligger i Nationalstadsparken och ekarna tillhör det unika ekbeståndet.

– Det är två ekar och två fruktträd som har avverkats. Det ska utföras säkerhetshöjande åtgärder inom fastigheten, men då högkvarteret är ett skydds- objekt kan jag inte berätta mer om detaljerna, säger Torbjörn Blücher, fastighetschef vid Specialfastigheter, som är fastighetsägare och förvaltare till högkvarteret.

I en rapport slår länsstyrelsen fast att ekbeståndet inom Nationalstadsparken står inför flera påfrestningar. Bland annat på grund av stadens expansion och att ekar inom bebyggda områden ofta tas bort.

Under 2011 bestämde Stockholm och Solna stad att tillstånd måste utfärdas innan en ek får huggas ned.

– I det här fallet var en av ekarna i dåligt skick och vi fick tillstånd från länsstyrelsen. Vi ska även plantera fyra nya ekar inom fastigheten, säger Torbjörn Blücher.

Ekarna kommer att skickas till Kungliga Djurgårdsförvaltningen, som kommer att ta hand om resterna av de nedhuggna träden.

Henrik Waldenström, är dock kritisk till att ekarna har fällts.

– Varje ek är ovärderlig, men när det kommer till det militära verkar det inte finnas något att sätta emot. Jag tycker man ska tänka efter och försöka hitta en annan lösning innan man bara tar ner dem schablonmässigt, säger han.