Nu försvinner Huddinges anslagstavla

Huddinge kommunhus
Anslagstavlan i entrén försvinner vid nyår.
Huddinge kommun tar nu bort anslagstavlan utanför kommunhusentrén. Istället ges information på nätet och på en digital tavla inne i kommunhuset.

Vid årsskiftet kommer anslagstavlan som i många år använts för kungörelser och annan information från kommunen att tas bort.

Informationen kommer istället att ges via kommunens webbsida. Den digitala anslagstavlan kommer även att kunna ses på en dator vid receptionen inne i kommunhuset.

Enligt den nya kommunallag som träder i kraft 2018 behöver kommuner inte längre annonsera fullmäktiges sammanträden i lokaltidningen, men efter påtryckningar från oppositionen har Huddinge beslutat att fortsätta kungöra detta i Mitt i Huddinge.

– Det finns Huddingebor som inte deltar i det digitala samhället och därför är det en viktig del av demokratin att vi berättar om fullmäktiges sammanträden i de lokala tidningarna som når alla hushåll. Det är bra att vi kunde få med en majoritet på det i kommunstyrelsen, säger Sara Heelge Vikmång, (S), oppositionsråd i Huddinge.