ANNONS

Det försvunna monumentet återfunnet och inburat

Militärens talarstol i Järvastaden i Solna
Det är oklart när talarstolen försvann, och monumentet finns inte i något register hos kommunen.
Det gamla monumentet vid Mulle Meck-parken bara försvann. Sökandet bar genom hembygd, arméhistoriker och en stor privat aktör. Nu är Militärernas talarstol återfunnen, inhägnad och historielös.
ANNONS

För en tid sedan hörde en läsare av sig till Mitt i. Hon var less på sin mammas tjat ”om att skicka en fråga som hon undrar. Så får väl lägga tid på det nu då…” skrev läsaren.

Mamman undrade vad som hänt med monumentet, Militärernas talarstol, som stått i sluttningen på Honnörsgatan vid Mulle Mecks lekpark.

”Kommer den att rivas, flyttas eller stå kvar?”, avslutar hon mejlet.

Tiden har sin gilla gång

Det är oklart när talarstolen försvann, och monumentet finns inte i något register hos kommunen.

– Jag kan inte se att den finns eller har funnits i kommunen, men hör gärna av dig om du har frågor om Solnas offentliga konst, säger en person på Kultur- och fritidsförvaltningen och hänvisar till hembygdsföreningen.

Militärernas talarstol i Solna, ägs av Järvastaden

Det kan vara så att Militärernas talarstol inte har en militär bakgrund. Foto: Järvastaden

Hembygdsföreningen är semesterstängd, flera medlemmar är bortrest, andra har inte hört talas om talarstolen och alla hänvisar de till en och samma medlem. Krönikören och lokalhistorikern Magnus Persson.

– Militärernas talarstol? Den känner jag tyvärr inte till. Men prova med armémuseum och militärhistoriska föreningar, säger han.

ANNONS

Armémuseums 1:e intendent, Thomas Roth, står lite illa till när han svarar i telefonen.

– Hejsan hoppsan! Skicka mig en gärna en bild, så ska jag se vad jag kan få fram.

Några dagar senare återkommer han via mejl. Han har kontaktat flera militärföreningar, föreningen för Stockholms garnisonsminnen och föreningen för Svenska militära minnesmärken, samt äldre kollegor, ”både militära och museala”. 

– Efter lite kontakter måste jag tyvärr svara talarstolen är helt okänd, skriver Thomas Roth och fortsätter.

– Detta får mig att tro att den inte har en militär bakgrund, för i så fall borde den vara känd av ovanstående experter. Jag antar att kommuner har förteckningar över offentlig konst, inklusive monument.

 

1:e intendentens topplista

Thomas Roth:s favoritmilitärmonument i Solna:

  1. Karlbergs slottspark (Karlberg ligger faktiskt inom Solnas kommungräns enligt Thomas Roth).
  2. Svea livgardes minnesplatta vid Sörentorpskasernerna (senare polishögskolan).

  3. Svea ingenjörregementets minnessten vid Frösunda.

Elledningar vid Mulle Mecks lekpark

Fastighetsbolaget Järvastaden äger marken vid Järvastaden och planerar för flera nya bostäder, kvarter och parker.

– Vi äger stolen, den ingick när vi köpte marken. Vi har bara ställt undan den lite avsides medan vi försöker hitta en permanent lösning, säger Stefan Sellgren, vd för Järvastaden.

Enligt honom finns ingen detaljplan för området mitt i Järvastaden. Han säger att det förmodligen kommer att bli någon slags större parkanläggning vid Mulle Mecks lekpark men att det kommer ta flera år innan marken kan planläggas, då det finns stora elledningar i luften som måste avvecklas.

Stefan Sellgren, vd Järvastaden

Stefan Sellgren, vd Järvastaden. Foto: Järvastaden

Avvecklingen av elledningarna är beroende av stora projekt med nya kraftledningar runt Storstockholm som Svenska Kraftnät och andra nätägare jobbar med. Enligt Stefan Sellgren planeras ledningarna i Järvastaden att rivas 2027.

– Stolen står bredvid thairestaurangen som brann ner för några år sedan.Där står den lite provisoriskt kan man säga bredvid byggnaden där Begagnade möbler har försäljning. Man får absolut gå och kolla på den, även om det kanske står byggstängsel kvar där.

Kommer den att rivas, flyttas eller stå kvar?

– Jag har egentligen ingen relation till stolen. Men den är en del av den militära historien, därför är det värdefullt att ha kvar den och placera den på ett bra sätt. Den står för vad området varit en gång i tiden, på samma sätt som vi bevarar Jaktvillan. Det går alltid att använda den som lekplats.

Efterlysning

Militärernas talarstol:

Vet du mer om Militärernas talarstol?

Hör gärna av dig till oss i så fall!