Förtätning oroar villaägare

Förtätningen i Häggvik är ett av de exempel som Turebergs villaägarförening kritiserar.
Förtätningen i Häggvik är ett av de exempel som Turebergs villaägarförening kritiserar.
Fortsatt förtätning i villaområden kan driva fler småhusägare på flykten.
Det menar Turebergs villaägarförening som nu kräver att Sollentunas trädgårdsstäder ska bevaras.

Flera medlemmar i Turebergs villaägarförening är oroade över utvecklingen där villaområden förtätas med flerbostadshus.

I ett öppet brev till tjänstemän och politiker i Sollentuna kommun skriver de att förtätningen ”ökar risken att fler villaägare säljer, eller har en känsla av att tvingas sälja, i anslutning till de aktuella nya flerbostadshusen”.

I brevet tar föreningen upp flera exempel på när utvecklingen, i deras tycke, går åt fel håll, bland annat i Häggvik, området mellan Pingstkyrkan och Tellusvägen samt den nya Töjnanskolan.

”De nya husen är ofta högre än tidigare bebyggelse samt förtätar villaområdena högst betydligt vilket gör att områdena ändrar karaktär till det sämre”, skriver föreningen.

Samtidigt poängterar de att de inte är kategoriska motståndare till förtätning inom villaområden, men att flerbostadshus i första hand ska byggas i nära anslutning till pendeltåg eller områden där flerbostadshus redan finns.

– Det är inte lämpligt att blanda villabebyggelse och flerbostadshus. Det blir lite konstigt om man får ett 17 meter högt hus som granne. Dessutom bidrar villatomterna till att göra kommunen grönare och hålla luften ren, även för de som inte bor i villa. Parkerna är jätteviktiga, men det räcker inte med dem, säger Solveig Danielsson-Ekbom, ordförande i Turebergs villaägarförening, till Mitt i Sollentuna.

Föreningen kräver nu tydligare information om vad de kallar en ”ändrad policy när det gäller flerfamiljshus i villaområden”. Efter att de skickat in skrivelsen träffade de representanter från Sollentuna kommun, bland annat stadsbyggnadsnämndens ordförande Thomas Ardenfors (M).

– Det var mycket tillfredsställande. Vi pratade om hur vi ser på var Sollentuna primärt ska förtätas, och hur långt från en pendeltågsstation detta är rimligt. Samtidigt har vi blivit tagna på sängen i några fall, och det är något som vi nu håller på att skaffa oss rådighet över. Kärnan i det här är att det ska finnas en stor grad av förutsägbarhet, säger Thomas Ardenfors.

Även  Solveig Danielsson-Ekbom var nöjd efter mötet.

– Vi känner oss tryggare nu och uppfattar det som att de har samma ambitioner som vi har, säger Solveig Danielsson-Ekbom.

Vill ni fortfarande göra det här till en valfråga?

– Ja, när vi kommer närmare valet kommer vi fråga de olika partierna var de står i den här frågan, säger Solveig Danielsson-Ekbom.