Förtätning väntar i Farsta strand

Boende på Nordmarksvägen kan räkna med många nya grannar då 300 nya lägenheter planeras i området.

Om bara två år kan nuvarande flerbostadshus på Nordmarksvägen ha fått sällskap av ytterligare 300 lägenheter. Exploateringsnämnden har gett en markanvisning till Familjebostäder, som planerar 225 hyresrätter. Minst 90 av dem ska bli så kallade Stockholmshus – ett slags modulhus som ska gå snabbt och billigt att bygga och därmed ge låga hyror. Byggstartär planerad till år 2017. Markanvisningen innehåller även 75 bostadsrätter.