Fortfarande få sökande till Vallentuna gymnasium

Trots satsningar finns risk för att allt färre kommer ta studenten i central Vallentuna i framtiden. I år sökte 54 elever Vallentuna gymnasium som förstahandsval.
Trots satsningar finns risk för att allt färre kommer ta studenten i central Vallentuna i framtiden. I år sökte 54 elever Vallentuna gymnasium som förstahandsval.
Trots flera satsningar är antalet sökande till Vallentuna gymnasium fortfarande lågt.

– Vallentuna gymnasium har fått ett oförtjänt dåligt rykte, säger Carina Norberg, tillförordnad rektor på Vallentuna Gymnasium.

54 personer valde att söka in till Vallentuna gymnasium som förstahandsval. För tre år sedan var den siffran 59 och dåvarande rektorn Helena Henriksson sa då bland annat att de skulle satsa på en internationell inriktning och utveckla mer kontakter med näringsliv och forskning, i hoppet om att locka fler sökande till skolan.

En satsning som Carina Norberg, tillförordnad rektor på Vallentuna Gymnasium, tycker har varit lyckad trots att inte fler har sökt sig till skolan.

– Vallentuna gymnasium har fått ett oförtjänt dåligt rykte. Vi har under lång tid inte sett hur något positivt har kommunicerats utåt av till exempel media eller liknande. I grunden skulle vi behöva få ut mer av vad som är bra med våra utbildningar.

En viktig del är att fånga upp de som söker sig till gymnasier i Täby och Danderyd.

– Vi tror att det egentligen bara handlar om att vi måste få ut information om att det är en bra skola.

Enligt henne kommer skolan nu att arbeta mer aktivt med att bjuda in media och utveckla deras samarbete med högstadieskolorna i Vallentuna.

– Ett rykte är ganska svårt att vända men vi storsatsar nu på att få ut budskapet om våra fantastiska utbildningar.