ANNONS

Fortsatt bråk om drift av simhallarna

Den politiska striden om simhallarna i Nacka går vidare.

Samtidigt har kommunen nu skrivit det formella kontraktet med bolaget Medley om att ta över driften.
ANNONS

Den politiska majoriteten hävdar att upphandlingen av driften av Nacka simhall och Näckenbadet har gått korrekt till. Oppositionen hävdar mot­satsen.

Om detta skrev Lokaltidningen Mitt i förra veckan.

S, V och MP i fritidsnämnden överklagade upphandlingen till förvaltningsrätten, som preliminärt beslutat att inte stoppa upphandlingen men fortsätter att granska om upphandlingen gått korrekt till.

– Ärendet är fortfarande under kommuniceringsstadiet. Efter det gör vi vår bedömning, säger My Lorenius, föredragande vid förvaltningsrätten.

Samtidigt har Nacka kommun skrivit ett formellt avtal med Medley om att ta över driften. Något Martin Hellströmer (S), ledamot i fritidsnämnden, tycker att kommunen borde ha väntat med. Ger förvaltningsrätten oppositionen rätt kan kommunen tvingas riva upp avtalet och bli skadeståndsskyldig för kontraktsbrott, befarar Hellströmer.

Enligt S, V och MP finns flera exempel på detaljer i upphandlingen som inte presenterats i tid inför fritidsnämndens beslut. Bland annat ska bolaget Medley ha rätt att ta över all verksamhet i Nacka sporthall och också ha rätt till en fast ekonomisk ersättning från kommunen.

Åsa Engwall, natur- och fritidsdirektör vid Nacka kommun, säger att information om båda dessa delar har funnits tillgänglig för förtroendevalda sedan i höstas.

Medley har enligt Eng­wall erbjudits en möjlighet, option, att i framtiden ta över all verksamhet i sporthallen, en option som inte omfattas av beslutet för två veckor ­sedan, enligt Engwall.

Den ekonomiska ersättning Medley är garanterad handlar enligt Engwall om 2 miljoner kronor per år för att sköta driften samt en engångssumma om 600 000 kronor för simhallskort som fortsätter att gälla även med en ny driftansvarig.

ANNONS

Tobias Nässén (M), fritidsnämndens ordförande, konstaterar att domstolen hittills gett kommunen rätt att genomföra upphandlingen.

– Vi har fattat ett korrekt beslut. Kommunens tjänstemän har lagt ner mycket tid på att besvara oppositionens frågor.

Martin Hellströmer står fast vid kritiken:

– Vi hävdar att upphandlingen skett på olagligt sätt.

ANNONS