Fortsatt förbjudet att parkera på trafikfarlig sträcka

Många bilar parkerade på den smala Skärsnäsvägen när de besökte Germaniaviken. Efter parkeringsförbudet har situationen blivit bättre.
Många bilar parkerade på den smala Skärsnäsvägen när de besökte Germaniaviken. Efter parkeringsförbudet har situationen blivit bättre.
Parkeringsförbudet längs sträcka på Skärsnäsvägen blir permanent.

Flera boende i Danderyd har tidigare hört av sig till kommunen och klagat på att parkerade bilar längs Skärsnäsvägen utgör en trafikfara.

Problemet var extra stort under sommar- och vintertid, då många besökte badet vid Germaniaparken.

Eftersom vägen endast är cirka fem meter bred kunde inte bilar mötas när det stod fordon parkerade längs vägen.

Sedan sensommaren 2014 har kommunen satt upp ett parkeringsförbud cirka 100 meter upp på Skärsnäsvägen från Skandia vägen.

I går beslutade tekniska nämnde att förbudet, som tidigare har varit på delegation, nu blir permanent.