Fortsatt förtätning i Gubbängen

Den streckade linjen visar området som Wallenstam vill bebygga.
Den streckade linjen visar området som Wallenstam vill bebygga.
En grön plätt vid Bordsvägen/Herrhagsvägen i Gubbängen kan bli platsen för 63 nya lägenheter. Byggbolaget Wallenstams ansökan om markanvisning väntas bli godkänd av exploateringsnämnden senare i veckan.

Lägenheterna ska enligt tjänsteutlåtandet bli bostadsrätter. Enligt Wallenstams förslag skulle Kistvägen delvis behöva dras om för att ge plats för bostäderna. Området idag annars av gräsmatta, en skogsdunge och en gångväg. Där ligger också en lekpark och en elnätstation. Byggstart är planerad till 2018 med första inflyttning året därpå.

Det är en rejäl förtätning som väntar i Gubbängen kommande år. Utöver de nämnda 63 lägenheterna planeras 300 student- eller ungdomsbostäder utmed tågspåret vid Herrhagsvägen och Lingvägen. Lite längre söderut finns de omstridda planerna på studentlägenheter på parkmark vid Sicklingsvägen/Knektvägen – det som i folkmun har fått namnet Osthuset, och som Mitt i Söderort skriver om i kommande nummer av vår papperstidning.