ANNONS

Fortsatt grönt ljus för ombildningar

De cirka 2 000 lägenheterna i Jakobsbergs miljonprogramsområden behåller möjligheten att ombildas till bostadsrätter.

Detta trots den nya majoritetens uttalade motstånd mot ombildning.
ANNONS

Under den förra moderatledda majoriteten ombildades 600 hyresrätter från det kommunala bostadsbolaget Järfällahus (JHAB) till bostadsrätter.

Ombildandet fick hård kritik från oppositionen och Socialdemokraterna gick till val på att stoppa utförsäljningen.

Men i de nya ägardirektiven för Järfällahus som antogs vid kommunstyrelsens senaste möte skriver den nu S-ledda majoriteten att man ser positivt på ombildning av fastigheter vid Söderhöjden, Tallbohov och Sångvägen.

– Jag tycker det är allvarligt att de bara byter fot. Det här är en signal om att cirka 2 000 hyresrätter kan ombildas när vi har en bostadskö med över 5 000 personer, säger Vänsterpartiets gruppledare Bo Leinerdal.

Kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad (S) anser dock inte att man har svikit sitt löfte.

– Den förra majoriteten sålde ut hyresrätter i de mest attraktiva miljöerna. Där sätter vi tvärstopp.

– Men det här är segregerade områden som vi vill lyfta och en ombildning där vore ett integrationspolitiskt jättekliv.

Är ni beredda att ombilda hela området?

– Nej, absolut inte. Är det många som vill så får vi pröva det politiskt. Men det har inte varit fallet hittills så jag betecknar det som osannolikt, säger Claes Thunblad.

ANNONS
Fakta

Fler nya direktiv till JHAB

Ha som mål att bygga 300 hyresrätter och renovera 100 hyresrätter per år.

Ge ungdomar förtur. Den som stått i bostadskö från 18 års ålder ska vara garanterad ett erbjudande om bostad före 25 år.

Personer över 70 år ska ges förtur till bolagets lättillgängliga lägenheter.

Större ansvar för energieffektiviseringar och investeringar i förnybar energi.

Kraven på avkastning och soliditet sänks för att möjliggöra högre byggtakt.