Fortsatt hinder för nya stadsvillorna

Följetongen om stadsvillorna i Torsvik fortsätter. Lidingö stad har nu gett bygglov för ett omarbetat förslag – men grannarna ger sig inte utan överklagar igen.

2012 fick byggföretaget Magnolia Development bygglov för två stadsvillor på Fagusvägen. Men efter att grannar överklagat sa länsstyrelsen nej. Detta eftersom villorna stred mot detaljplanen, som fastslår att husen bara får ha två våningar. Det beslutet har företaget i sin tur överklagat till mark- och miljödomstolen.

– Jag upplevde att det var ganska mycket godtycke som spelade in i länsstyrelsens bedömning, säger projektledaren Magnus Ruthström, som menar att den understa våningen inte är en våning utan en källare.

Parallellt med det överklagandet har företaget Imola tagit över projektet och fastigheterna har ritats om.

Det nya förslaget har godkänts av Lidingö stad. Ritningarna visar en lite enklare fastighet med ändrad markhöjd, men grannarna är inte nöjda. De har lämnat in ett nytt överklagande till länsstyrelsen.

– Vi har inte hunnit gå igenom det nya förslaget utan bara tittat på det som hastigast, men vi kan inte se några större skillnader mot det gamla. Det ser ut som att marken har höjts på ritningen men vi menar ju att man måste mäta från befintlig markhöjd, säger en granne som Mitt i Lidingö Tidning pratat med.

De två stadsvillorna ska rymma två lägenheter var och fyra familjer har redan bokat dem.

– Vi får ju stilleståndskostnader som vi inte har möjlighet att få tillbaka i efterhand så det är väldigt tråkigt att det tar så mycket tid. Men jag hade räknat med att grannarna skulle överklaga och de har ju rätt att göra det, säger Magnus Ruthström.

Fakta

Liten trädgård och gatuentré

En stadsvilla eller townhouse är ett hus i stadsmiljö, som är tänkt att användas för en familj.

I villabebyggelse har ordet ofta kommit att användas för flera höga smala hus intill varandra, som alla har gatuentré och liten trädgård.

På Lidingö planeras sex stadsvillor i Herserud, alldeles nedanför Milles­gården.