Fortsatt kamp för folkomröstning

Frågan om Norrbergsskolans folkomröstning är inte avgjord än.
Frågan om Norrbergsskolans folkomröstning är inte avgjord än.
Katherine Angelo Lindqvist.
Katherine Angelo Lindqvist.
Kampen om en folkomröstning gällande Norrbergsskolan fortsätter.

– Jag ska överklaga domen. Jag har 1400 Vaxholmsbor att ansvara för, säger Göran Malmsten.

Den 9 mars kom förvaltningsrättens dom. Domstolen gick på Vaxholms stads linje och avslog överklagan från Göran Malmsten, initiativtagare till folkomröstningen för ett bevarande av Norrbergsskolan.

Nu tar Göran Malmsten frågan vidare till kammarrätten.

Knäckfrågan gäller huruvida namninsamlingen, för att få igenom en folkomröstning, hanterats korrekt. I yttrandet till förvaltningsrätten skriver Vaxholms stad att namnen bara kunde lämnas in vid ett tillfälle, vilket domstolen höll med om.

Men både Göran Malmsten och oppositionspolitikern Katherine Angelo Lindqvist (S), som även hon – ihop med övriga oppositionen – stod bakom överklagandet till förvaltningsrätten, anser att samtliga tillfällen som underskrifterna lämnats in bör räknas.

Katherine Angelo Lindqvist efterfrågar även tydligare regler kring folkomröstningar.

– Jag anser att varken kommunen eller Folkinitiativet har vetat vad som gällt. Vi har tolkat lagen om hur många gånger man får lämna in namn olika. Vi har haft kontakt med statens demokratiutredning och jag hoppas att de kan förtydliga reglerna runt detta, säger hon.