ANNONS

Fortsatt kamp mot att slå ihop skolor

Elin Gawell informerar Inger Schoberg om namninsamlingen. Inger håller med om att beslutet om den nya skolorganisationen borde omprövas av folket.
Elin Gawell informerar Inger Schoberg om namninsamlingen. Inger håller med om att beslutet om den nya skolorganisationen borde omprövas av folket.
Värmdöföräldrar begär nu folkomröstning om skolorganisationen. Elin Gawell är en av de som samlar in namnunderskrifter. Skriver 3 000 personer på, får kommuninvånarna säga sitt.

– Nu har vi verkligen kommit igång, säger hon.
ANNONS

I oktober förra året beslutade utbildningsstyrelsen att ta bort årskurs fem och sex från Kyrkskolan. Elevernas föräldrar kämpar fortfarande för att behålla klasserna. Nätverket Rädda Kyrskolans initiativ att få igenom en folkomröstning i frågan har nu tagit fart.

Elin Gawell står vid Värmdö köpcentrum. I handen har hon en pärm med blanketter och på ryggen hänger en skylt med texten ”stöd folkinitiativet”. På magen har hon sin tre månader gamle son Ilon.

Elin oroar sig inte bara för sina äldre barn Emrik, 5, och Nemo, 7, inför höstterminen. Hon är också orolig för vad omorganisationen får för konsekvenser i framtiden.

– Vad händer med en sådan liten skola om några år, den kanske lägger ned helt? säger hon och tittar ner på Ilon. Vi flyttade till Värmdö för att komma närmare natur och friluftsliv – samt en liten skola med just dessa profilområden.

Den 18 oktober förra året beslutade utbildningsstyrelsen att dagens tolv skolenheter ska bli nio till höstterminen 2013.

En av orsakerna till förändringarna är överskottet på skolplatser.

I nuläget finns tusen lediga platser i kommunen.

Folkinitiativet i Värmdö, som arrangerar kampanjen, menar att beslutet fattades utan dialog med skolorna eller föräldrar och elever.

Elin Gawell menar också att underlaget är bristfälligt och att ärendet inte har beretts tillräckligt grundligt.

ANNONS

– Det går inte att stressa igenom ett sådant här beslut, säger hon.

En äldre kvinna kommer fram till Elin, som berättar om skolsituationen och frågar om damen vill skriva under. Kvinnan är redan införstådd med skolsituationen. Hon var själv gymnasielärare innan hon gick i pension.

– Det är viktigt att ett sådant här ärende förbereds ordentligt, säger hon och skriver sitt namn på blanketten.

Elin berättar att det inte bara är föräldrar som engagerar sig i frågan.

– Många är upprörda och de flesta vill skriva på, säger hon.

Tio procent av kommunens röstberättigade invånare måste skriva under namninsamlingen. Då räknar valnämnden namnen och formulerar frågan. Sedan får kommuninvånarna säga sitt och det kan bli så att beslutet om den nya skolorganisationen skjuts upp och att ett nytt förslag framarbetas.

Fakta

Flera skolor berörs

Enligt utbildningsstyrelsens beslut ska Kyrkskolan bli en F-3-skola.

Djurö skola och Skärgårdsskolan blir en enhet.

Viks skola blir en F-6 skola.

Ekdalsskolan och Kvarnbergsskolan blir en enhet.

Hemmestaskolan F-5 och Hemmestaskolan 6-9 slås samman till en F-9-enhet.

ANNONS