Fortsatt kotätt i Vallentuna

Vallentuna fortsätter att vara näst kotätast kommun i länet.

Mitt i har försökt reda ut vad det är som gör att Vallentuna är en sådan bra ko-muuun.

– Bra betesmarker och sviskon gör att korna trivs bra, tror Lise Nelzén på Granby gård.

Vallentuna har länge varit känd som kommunen med en slogan som lyder: Var femte invånare är en häst. Faktan är svår att bevisa då det inte finns något hästregister i Sverige.

Något som dock går att befästa är att Vallentuna fortsatt är den näst kotätaste kommunen i länet. 51 kor per tusen invånare eller 1650 kor totalt, visar statistik från Jordbruksverket.

– Det är väldigt roligt att höra. Kor är underbara djur, säger Lise Nelzén på Granby gård där xx köttkor bor.

Korna på Granby gård får vistas mycket utomhus, alla måltider äts till exempel ute i det fria året om, något som Lise tror att korna uppskattar.

– Vem vill inte äta ute i så vacker natur som det finns här? Våra marker är utmärkta för korna att beta i, säger hon.

Markerna är också fulla på rik örtflora, något som gör att korna har en buffé av växter att tugga på.

– I augusti finns det också mycket sviskon här, som det älskar att äta, säer Lise.

Men det är inte bara vacker natur som gör livet bekvämt för korna på Granby gård. Dagarna fördriver de även som modeller emellanåt då Lise och hennes man, Anders, anordnar krokimålning med kor.

Hur ser en bra ko-modell ut?

– Alla kor är vackra nog att ställas ut. Vi vill höja kossan, så att fler blir medvetna om vilket underbart djur det är.

Sett över tid har antalet kor minskat i kommunen. 2010 var siffran per tusen invånare 77, eller 1 957 kossor totalt. För tio år sedan fanns det 2 510 kor registrerade i kommunen.

Detta trots att vi i dag äter mer kött än någonsin, visar statistik från Livsmedelsverket. Sedan 1950 fram till idag har köttätandet ökat med 37,3 kilo per person.

Lise Nelzén tror att en trolig förklaring till det minskande kobeståndet kan vara att handlarna köper in mer kött från utlandet. Något hon vill se en ändring på.

– Visst, vi behöver äta mindre kött generellt, men framförallt tycker jag att vi ska låta bli att importera antibiotikakött som vi inte har någon aning om hur djurhållningen är.

En annan förklaring kan vara den svåra situation som mjölkbönderna just nu utsätts för.

– Jag vet inte hur det kommer att bli i framtiden, jag tror att den svenska mjölken kommer att bli en bristvara, säger bonden Björn Andersson.

Fakta

Så här mycket minskar antalet kor i Vallentuna:

2005: 2510

2007: 2230

2010: 1957

2013: 1464

2015: 1650