Fortsatt mystik kring zinkutsläpp

Det stora zinkutsläppet i höstas är fortfarande ett mysterium. Flera tips har kommit in, men inget har lett till ett genombrott.

Nu planerar Stockholm vatten utökad provtagning för att spåra källan.

Cirka ett ton zink har sedan 2011 runnit in i Bromma reningsverk, som tar emot avlopp från hushåll och industrier i Järfälla, Sundbyberg och Järva.

I början av december berättade Lokaltidningen Mitt i om utsläppen av det miljöskadliga giftet. Ännu drygt en månad senare står reningsverket, liksom miljö­förvaltningarna i de tre kommunerna, frågande inför var de enorma mängderna zink kommer från.

Utsläppen har skett vid enstaka tillfällen fram­förallt på höstarna, varav omkring 200 kilo släpptes ut så sent som i oktober i år.

Såväl Stockholm vatten som miljöförvaltningen bland annat i Järfälla har sökt efter utsläppskällan, men utan resultat. De har inte lyckats spåra någon verksamhet som är i närheten av att använda de här mängderna zink i de tre kommunerna.

Efter att ha bett om upplysningar från allmänheten har sju tips kommit in, enligt Ragnar Lagerkvist, ingenjör vid Stockholm vatten. Flera av dem kommer från anställda på andra reningsverk.

Något tips som kan leda vidare?

– Det är svårt att säga, det är inget som är klockrent, säger Ragnar Lagerkvist.

De som hört av sig föreslår bland annat att det handlar om zink från schampo eller från kraftvärmeverk. Men det stämmer inte med de mängder som släppts ut vid ett enstaka tillfälle.

– Någon trodde att det kom från vägarbeten mellan Kista och Hjulsta. Vi har kollat den uppgiften och det finns inte skäl att tro att det är därifrån, säger Ragnar Lagerkvist.

– Utifrån det här är det svårt att komma vidare, men det kan alltid komma in fler tips.

Nästa höst planerar de tre kommunerna och Stockholm vatten att placera provtagare på fler platser i ledningsnätet, för att försöka spåra utsläppskällan.