Fortsatt nedgång av viltolyckorna

Trots att rådjursstammen är stor har antalet viltolyckor i Sollentuna minskat fyra år i rad.

– Djuren kanske har anpassat sig bättre till trafiken, säger viltvårdaren Åke Broryd.

Hösten är en tid då risken för viltolyckor är ökar. I oktober 2011 skedde nära 400 viltolyckor i Stockholms län i oktober månad. Det är dubbelt så många som i juli månad det året.

– Under brunsten i augusti springs det mycket, och senare under hösten rör sig djuren när de söker nya födoplatser, berättar Åke Broryd, viltvårdare i Sollentuna kommun.

Även om hösten, tillsammans med delar av våren, är högsäsong för viltolyckor, har de minskat i Sollentuna de senaste åren.

I september inträffade 31 viltolyckor i kommunen, jämfört med 55 stycken samma tid 2010. Lejonparten av viltolyckorna i Sollentuna kommun orsakas av rådjur.

Samtidigt finns det inget som tyder på att rådjursstammen har minskat, berättar Åke Broryd.

– Det är bara spekulation, men det skulle kunna vara så att rådjuren kanske anpassar sig bättre till trafiken. Så var det med harar på 1950-talet när bilarna började bli vanliga på vägarna.

Även om olyckorna blir färre måste de som kört på vilt bli bättre på att märka ut olycksplatsen, säger Åke Broryd.

– Det händer lite då och då att det är bakomliggande bilar som rapporterar in olyckorna. Då åker föraren dit sen.

Hur man märker ut platsen är sekundärt, det viktiga är att man märker ut den – och att man gör det något så när bra.

– Ibland kan det diffa 1–1,5 kilometer, det tar oss flera timmar att hitta djuret då. Om man är osäker på platsen kan man köra av och vända och sedan åka förbi igen och mäta med ­bilens kilometerräknare, ­säger Åke Broryd.

Fakta

Antalet viltolyckor i Sollentuna i september månad.

Källa: Nationella

viltolycksrådet