Fortsatt oro trots flera åtgärder

"Det är helt vansinnigt", säger Anneli Andersson Shamsizadeh om stöket. Hon är ordförande i handikapporganisationen HSO som nyligen fick rutorna till sin lokal förstörda.
"Det är helt vansinnigt", säger Anneli Andersson Shamsizadeh om stöket. Hon är ordförande i handikapporganisationen HSO som nyligen fick rutorna till sin lokal förstörda.
Så här såg det ut efter stenkastningen mot HSO:s lokaler.
Så här såg det ut efter stenkastningen mot HSO:s lokaler.
Så här såg det ut efter stenkastningen mot HSO:s lokaler.
Så här såg det ut efter stenkastningen mot HSO:s lokaler.
Väktare har satts in och belysningen förbättrats.

Ändå fortsätter stenkastning och vandalisering plåga Dragonvägen.

– Det här är det värsta jag varit med om, säger Lena Hallsenius som nattvandrat i Väsby i över 10 år.

Det är snart fyra år sedan som polisen och kommunen gick samman i ett tvåårigt projekt för att öka tryggheten kring Arkadstigen och Dragonvägen.

Och projektet såg ut att lyckas. En undersökning efteråt visade på ökad trygghet nattetid. Men de senaste månaderna har varit ett bakslag.

– Många som bor här frågar oss om vi kan följa dem till dörren på kvällarna eftersom de är så rädda. Det är hemskt, säger nattvandraren Lena Hallsenius.

Företag och organisationer har fått sina lokaler vandaliserade. Stenar har kastats mot bussar och vid något tillfälle även mot polis och personer som bor i området.

En pensionär, som vill vara anonym, säger till Mitt i att situationen är värre nu är tidigare.

– Jag går aldrig ut efter att det har blivit mörkt. Jag vill inte bli utsatt för något.

Att många äldre inte längre vill röra sig i området när det är mörkt, bekräftar Anneli Andersson Shamsizadeh som är ordförande i handikapporganisationen HSO. Deras lokal på Dragonvägen fick sina fönster sönderslagna för några veckor sedan.

– Det är småbarn, 10-15 år, som rör sig här ända fram till elva, tolv på kvällen. Det är helt vansinnigt, säger hon.

Malin Sundström på närpolisen i Väsby menar att tristess och brist på meningsfulla aktiviteter är en orsak till oroligheterna.

– De här barnen är otroligt sociala och kontaktsökande. Det är uppenbart att det är uppmärksamhet som de vill ha, säger hon.

Vid ett tillfälle lyckades polisen gripa tre barn, 14-15 år gamla, på bar gärning när de slog sönder en lokal.

– Där kunde vi sen ha ett jättebra samtal med föräldrarna, säger Malin Sundström.

Just kontakt med barnen och att få personkännedom tror hon kan vara en lösning.

– Känner ungdomarna mig blir det omöjligt att sedan kasta sten på mig.

Kommunen har också under hösten vidtagit flera åtgärder för att öka tryggheten. Det har blivit bättre belysning, färre buskar och träd och varje kväll och natt kommer väktare förbi området.

Men ett problem som många lyfter fram som särskilt allvarligt har inte kunnat åtgärdats. Det ligger fortfarande massor av stora stenar, som huvudsakligen kommer från rivningen av Vilundagymnasiet, på den södra sidan av Väsby centrum.

Carl Bachman, teknisk chef på kommunen, förklarar att det inte är möjligt att få bort alla stenar.

– Det är så oändligt mycket stenar. Tar man bort en sten finns det en ny under. Men jag har gett vårt närmiljöteam i uppdrag att ändå plocka bort så många möjligt.

Fakta

Anmälningar i området

januari – september 2015 (samma period 2014 inom parentes).

38 anmälningar om skadegörelse, ej klotter (26).

30 anmälningar om narkotikabrott (11).

20 anmälningar om utomhusmisshandel (20).

16 anmälningar om ofredande (23).

7 anmälningar om våld och hot mot tjänsteman (2).

1 anmälning om rån (3).

Väsbygården stängd under höstlovet

Höstlovet pågår för fullt men fritidsgården i centrum är stängd.

Trots att brist på aktiviteter pekas ut som en orsak till oroligheterna.

– Klart jag är orolig, säger Leif Bejhed (V).

Leif Bejhed, som är ordförande i kultur- och fritidsnämnden, menar att kommunen bättre kunnat samordna insatser mot oroligheterna om fritidsgårdarna drivits i kommunal regi och inte av privata aktörer.

– Hade vi haft fritidsgårdarna i kommunal regi hade det här inte uppstått, säger han.

Han menar att gårdarna, Runbygården undantagen, inte har tillräckliga öppettider.

– En öppen fritidsgård kostar mycket, men en stängd ännu mer.

Fritidsgårdarna i Väsby gick från kommunal regi till privat när Alliansen styrde kommunen men den rödgröna majoriteten förlängde kontrakten i mars i år.

– Jag vill se att vi tar tillbaka fritidsgårdarna när kontrakten går ut den 1 januari 2018, säger Leif Bejhed.

Väsbygården drivs av Stadsmissionen. Verksamhetschefen Caroline Karlsson säger att de inte fått en förfrågan av kommunen att ha öppet under höstlovet.

– Vi följer bara avtalet men vi har en dialog med kommunen om hur det ska se ut framöver.

Menar du att det skulle vara ett avtalsbrott att ha öppet?

– Utifrån det avtal vi har skulle det vara det.