Fortsatt oroligt på Maria Elementar

Skolan Maria Elementar har haft några kaotiska år.

Men nu ska det bli bättring, enligt den nya ledningen.

Föräldrarna har dock tröttnat och försöker flytta sina barn.

– Nu är det en ny lärare och min son har inga kompisar kvar i klassen, säger Henrik Fahlgren, en av föräldrarna.

Under jullovet valde många föräldrar att flytta sina barn från Maria Elementar. Skolan har varit i blåsväder sedan sommaren 2011. I våras menade Skolinspektionen att lärarna bestraffade barnen och att skolan inte följde läroplanen. De kritiserade även relationen mellan rektor, styrelse och stiftare Märta Franson.

Och Länsstyrelsen, som är tillsynsmyndighet, begärde i tingsrätten att Märta Franson skulle avsättas från styrelsen.

– Hon misskötte sitt arbete. Vi besökte skolan en och en halv månad efter Skolverkets kritik och då hade skolan inte ens börjat åtgärda problemen, säger Mikael Wiman, stiftelseexpert på Länssyrelsen.

Men tingsrätten ogillade Länsstyrelsens begäran då Märta Franson hade hunnit hoppa av styrelsen självmant innan förhandlingarna i rätten.

Nu överklagar Länsstyrelsen till hovrätten.

– Vi vill veta vad som gäller. Som det ser ut nu så kan Märta Franson utse sig själv till styrelseledamot igen. Går vi då till tingsrätten så kan hon hoppa av och på så vis undkomma vår kritik, säger Mikael Wiman.

När Skolinspektionen gjorde återbesök i höstas hade fortfarande inte bristerna åtgärdats.

Nu ligger hot om vite på 400 000 kronor mot skolan om inte allt funkar till den 21 mars i år.

Märta Franson har ensamrätt, enligt stiftelsens stadgar, att utse styrelseledarmöter.

Styrelsen har på kort tid sparkat fyra rektorer. Nuvarande styrelse är nytillsatt, likaså rektorn.

– Jag går igenom kritiken punkt för punkt nu, bristerna ska åtgärdas innan mars, säger den nye rektorn Rick von Auten.

Men Henrik Fahlgren tror inte att skolan kan åtgärda bristerna på så kort tid.

– Vi kommer att flytta vår son så fort vi bara kan, säger han.

Lokaltidningen Mitt i har utan framgång upprepade gånger sökt Märta Franson för en kommentar.

Vi kommer att flytta vår son så fort vi bara kanHenrik Fahlgren, förälder.