Fortsatt osäkert om återvinningen på Dalarö

Det sattes upp nytt staket och fixades till vid återvinningsstationen vid Kanalbron i fjol – men nu kan den ändå behöva stängas. "Många av oss trodde att det var klart att den skulle få stå kvar", säger Tiit Vaalundi.
Det sattes upp nytt staket och fixades till vid återvinningsstationen vid Kanalbron i fjol – men nu kan den ändå behöva stängas. "Många av oss trodde att det var klart att den skulle få stå kvar", säger Tiit Vaalundi.
Lever den kvar, eller stängs den? Återvinningsstationen vid Kanalbron på Dalarö har blivit en långkörare.

– Var ska alla som inte har bil göra av sakerna om stationen stängs? säger Tiit Vaalundi i Dalarös fastighetsägarförening.

Hösten 2014 kom beskeden att såväl FTI:s återvinningsstation vid Kanalbron, som SRV:s återvinningscentral vid Sandemar, skulle stänga.

Kommunen hade tidigare gett återvinningsstationen permanent bygglov, men beslutet stred mot detaljplanen, visade det sig, och en enskild granne fick stationen fälld. Bara hamnverksamhet fick bedrivas på platsen.

Ändå kunde stationen leva kvar på tillfälligt, förlängt bygglov. Och sedan plan- och bygglagen ändrats 2015 fick stationen återigen, i juni 2015, permanent bygglov av kommunen.

Dalaröborna andades ut – men senare samma sommar överklagades återigen stationen.

Och nu finns återigen risk att stationen stängs.

Länsstyrelsen ska avgöra om stationen underlättar för Dalaröborna, mer än den stör miljön.

Fallet har blivit en rejäl långkörare.

Enligt Länsstyrelsen begär den klagande grannen ständigt anstånd och kommer in med nytt material.

– Detta gör att materialet i ärendet nu är mycket omfattande, vilket förstås i sig gör att det tar betydligt mer handläggningstid i anspråk än fallet är för ett normalärende, säger Mats Bigner, handläggare på Länsstyrelsen.

När fattar ni beslut?

– Det vore trevligt att kunna säga innan sommaren, men det är inte alls säkert att det är möjligt.

Annika Ahlberg, regionchef på Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, är hoppfull att överklagandet avslås.

– Lagändringen gör det enklare att tillåta verksamheter som används och är tillgängliga för alla. Även om detaljplanen säger något annat, så kan man tillåta den här typen av verksamheter, säger hon.

– Det är många, många fler på Dalarö som vill att stationen ska finnas än att den ska bort, fortsätter hon.

Enligt Tiit Vaalundi, ordförande i Dalarös fastighetsägareförening, vore det ett rejält bakslag för hela Dalarö om stationen stängs.

– Det är en chock för alla på Dalarö att stationen överklagats igen. Vi har en åldrande befolkning, och många har inte bil, var ska de slänga sina saker om stationen stängs?

När det gäller återvinningscentralen, så kom SRV ut med en mobil återvinningscentral till Kanalbron vid ett par tillfällen under 2015.

– Det skedde tre fyra gånger under hösten, och var jättebra, men vi har önskat av SRV att det ska ske en gång i månaden mellan september-april, men inte fått svar än, säger Tiit Vaalundi.

Fakta

Haninge har flest stationer sett till invånare i länet

Haninge har 60 återvinningsstationer, det gör att man har flest stationer, sett till invånare, i länet.

Det finns planer på nya återvinningsstationer i kommunen, bland annat i Tungelsta och i Schweizerdalen utanför Dalarö

Vid Ica Maxi Haninge har FTI nu hittat en bättre placering, i hörnet bredvid butikslokalerna upp mot riskväg 73. Stationen ska bli inhägnad och snyggas till inom kort

Källa: Förpacknings- och tidningsinsamlingen, Haninge kommun