Fortsatt planering för fotbollsplan i parken

Fredhällsparken.
Staden vill anlägga en fotbollsplan i Fredhällsparken.
Idén om att bygga en fullstor fotbollsplan i Fredhällsparken ligger fast trots skarp kritik.
Tjänstemännen arbetar nu för att göra klart underlaget som ska gå ut på granskning.

11-mannaplanen i Fredhällsparken är en ersättning för den plan som försvinner när bostäder ska byggas i Stadshagen.

När detaljplanen var ute på samråd i slutet på förra sommaren var kritiken skarp från flera håll. Inte minst har grannarna reagerat kraftig mot fotbollsplanen. Men Mitt i kan nu avslöja att när detaljplanen i februari går ut på granskning, vilket är steget efter samråd, har inga större förändringar gjorts.

– Vi väntar fortfarande på några utredningar, framför allt som gäller dagvattenhantering och val av miljövänligt konstgräs men även luftkvalitet, hantering av strålkastarljus och buller. Så det finns mer underlag men förslaget är väldigt likt det som var ute på samråd, säger Thomas Jansson som är stadsplanerare på stadsbyggnadskontoret.

Utredningar om parkens träd

En stor del av kritiken har handlat om att parkens rekreationsmiljö försämras av en fotbollsplan. Staden utreder därför hur man skulle kunna rädda fler träd.

– Det är ganska många träd som är i fara men vi vet inte exakt hur många och om man kan flytta dem. Det är också en fråga om vad som är en rimlig kostnad.