ANNONS

Fortsatt strid om hus vid Råstasjön

Nästan 15 000 personer har skrivit på nätverket Rädda Råsta­sjöns upprop mot planerna på hus vid sjön. Nu kräver nätverket en frågestund med politikerna.
ANNONS

Byggplanerna vid Råstasjön fortsätter att väcka känslor. För två veckor sedan presenterade staden ett nytt förslag, där antalet bostäder vid sjön bantats från 1 800 till 600.

Alldeles för många, menar nätverket Rädda Råstasjön, som är helt emot bygget, och nu kräver ett öppet möte med ansvariga politiker innan byggplanerna går vidare.

– Vi måste få ställa frågor till de politiker som lagt förslaget. Och vi vill att befolkningen ska få ställa frågor, säger nätverkets Henrik Persson.

Han menar att nätverkets frågor och åsikter måste tas på allvar, då nästan 15 000 personer har skrivit på protestlistor mot bygget, och att man har stöd av flera andra natur- och kulturföreningar. På lördag klockan tolv anordnar nätverket därför ett torgmöte på Solnaplan.

Men något möte med politiker är inte aktuellt, menar Anders Ekegren (FP), ordförande i stadsbyggnadsnämnden i Solna, som sammanträder i morgon onsdag.

– I det här skedet av planprocessen har vi inte nya möten. Vi ska inte heller fastställa detaljplanen nu, utan godkänna den för granskning, säger han.

Under granskningen, som börjar efter att nämnden godkänt förslaget, kan alla som yttrat sig tidigare komma med nya synpunkter. Och det är många, menar Anders Ekegren.

– Vi fick in över 10 000 yttranden, vilket är något av ett rekord i sig, så det är många som har möjligt att yttra sig igen, säger han.

Ett slutgiltigt förslag till ny detaljplan beräknas kunna godkännas av stadsbyggnadsnämnden under våren. Det slutgiltiga beslutet tas av kommunfullmäktige.

ANNONS

– Tidigast i maj tror jag att vi kan få klart ärendet till fullmäktige, säger Anders Ekegren.

ANNONS