Fortsatt strid om ledning

Som medfinansiär borde kommunen kunnat kräva att den nya ledningen grävs ner, anser Conny Fogelström (S)
Som medfinansiär borde kommunen kunnat kräva att den nya ledningen grävs ner, anser Conny Fogelström (S)
Täby kördes över och kraftledningen i Rösjö-kilen ska inte grävas ner. Trots det är kommunen med och betalar 61 miljoner för kabeln.

– Alliansen har lagt sig platt, säger Conny Fogelström (S).

Svenska kraftnät tänker dra en kraftledning genom Rösjökilen i västra Täby. Projektet innebär att en 44 meter bred kalhuggen gata kommer att gå rakt genom det populära naturområdet, något som Mitt i Täby berättade om redan förra veckan.

Naturskyddsföreningen har protesterat och Täby kommun har krävt att kabeln ska grävas ned för att skona Rösjökilen.

Nu visar det sig dock att kommunen är med och betalar över 61 miljoner kronor för kraftledningen. Detta trots att Svenska kraftnät kört över allt motstånd och vägrat gå med på kravet att kabeln ska ligga i marken.

Betalningen gick iväg redan för ett år sedan.

Oppositionsrådet Conny Fogelström (S) är mycket kritisk.

– Man skulle självklart ha varit tuffare i förhandlingarna och aldrig gått med på att betala utan att ledningen grävs ner, säger Conny Fogelström.

I och med den nya ledningen kan Svenska kraftnät riva den gamla som i dag går genom Skarpäng. Tanken har tidigare varit att mark som då frigörs skulle ge intäkter till kommunen.

– Möjligen hade det varit försvarbart att medfinansiera projektet med hjälp av markförsäljning där den gamla kraftledningen nu tas bort. Men Centern säger ju tvärt nej till exploatering i området. Alliansen har verkligen lagt upp rumpan här.

Även Miljöpartiet i Täby är kritiska till hur ärendet skötts och tycker att kommunen kunde ha ställt hårdare villkor för medfinansieringen. Erik Andersson (M), ordförande i stadsbyggnadsnämnden försvarar dock hanteringen.

– Vår första prioritet har varit att få bort den ledning som i dag går genom Skarpäng med tanke på dem som bor där. Det var också grunden för det avtal som innebar att Täby kommun står som medfinansiär.

Borde ni varit tuffare mot Svenska kraftnät?

– Vi har satt hård press på dem i diskussionerna. Sedan har vi valt att överklaga och låta frågan avgöras av regeringen som tyvärr beslutat att gå på Svenska kraftnäts linje.

Men det finns dem som välkomnar den nya kraftledningen. Framför allt bland Skarpängsbor som nu slipper ha stora kabelstolpar intill tomten. Så här skriver en som bor i området till mitt i Täby:

– Bäst vore det givetvis att gräva ner kablarna men om det inte är genomförbart så är skogen i området stor och sväljer lätt en kraftledningsgata. Alla vi som bor i området kommer garanterat att ha skog att gå i även framöver.

I februari nästa år börjar Svenska kraftnät förbereda för den nya elledningen i Rösjökilen. I sjön Fjäturens södra kant byggs samtidigt en terminalstation, ungefär lika stor som en halv fotbollsplan.

Enligt Svenska kraftnät är en nergrävd kabel inte lika effektiv och driftsäker som en luftburen.