Fortsatt strid om Slussen efter nej till bussterminal

Här, under Katarinagaraget, är det tänkt att den nya större bussterminalen ska ligga. Men nu har planen stoppats.
Här, under Katarinagaraget, är det tänkt att den nya större bussterminalen ska ligga. Men nu har planen stoppats.
Att den planerade bussterminalen i Katarina­berget stoppades var ett rejält bakslag för hela Nya Slussen. Och sam­tidigt lägger Slussen­vännerna i högsta växeln för att stoppa alltihop.

Mark- och miljödomstolens dom kom som en kalldusch förra fredagen. Innan någon förhandling ens hade startat upphävdes detaljplanen för den planerade bussterminalen i Katarinaberget, på grund av allvarliga formella brister.

Bland annat har man inte haft tillräcklig dialog med invånarna.

– Mycket tråkigt och oväntat, sa projektchefen Andreas Burghauser efter beskedet.

Terminalen är en avgörande del i Nya Slussen och många tror nu att byggstarten kommer att försenas – och att det är tveksamt om planarbetet blir klart före valet.

– Det där är spekulationer. Vi har räknat med att den här detaljplanen ska godkännas först i nästa instans precis som den förra. Stora projekt tar alltid tid, säger Andreas Burghauser.

Finansborgarrådet Sten Nordin (M) säger i ett pressmeddelande att byggstarten fortfarande är planerad att ske 2014 och staden ska nu överklaga domen till Mark- och miljööverdomstolen.

Monica Pettersson, (M) kommunstyrelsens ordförande i Värmdö, har inga synpunkter på Stockholms stad sätt att hantera frågan.

– Vi skulle inte tycka om ifall de hade synpunkter på hur vi hanterade ärenden. Nu tittar vi på domen för att se hur vi kan agera för att villkoren inte ska försämras för Värmdöborna.

I förra veckan berättade Lokaltidningen Mitt i att två bilfält stängs av på Stadsgårdsleden efter årsskiftet. De planerna påverkas inte av beslutet om bussterminalen. Men samtidigt drar folkinitiativet för Slussenomröstning i gång på allvar av nätverken Äkta demokrati och Folkomröstning om Slussen. Målet är att få ihop 70 000 namnunderskrifter med krav på folkomröstning i september.

– Vi vill ha en kopia av gamla Slussen fast bättre. Vi vill minska byggtiden och undvika åtta års trafikkaos, säger talespersonen och Värmdöbon Hans Jangeby.

– 200 listor är redan utskickade. Vi har fem månader på oss och jag tror verkligen att vi kan klara det!

Fakta

Två separata detaljplaner

Nya Slussen är uppdelat i två detaljplaner – den som godkändes av Mark- och miljö-överdomstolen i september plus den plan för bussterminalen som nu har upphävts.

Staden ska överklaga även den upphävda domen till Mark- och miljööverdomstolen.

Dessutom krävs en ny vatten­dom som kommer i februari.